Reklama

Siły zbrojne

Czeski BWP na ostatniej prostej. Kluczowe wymagania ujawnione [ANALIZA]

BVP-2, którego następcy poszukują Czesi. Fot. ministerstwo obrony Czech
BVP-2, którego następcy poszukują Czesi. Fot. ministerstwo obrony Czech

Siły Zbrojne Republiki Czeskiej przechodzą do kolejnego etapu wyboru nowych bojowych wozów piechoty. 210 takich maszyn ma zastąpić obecnie eksploatowane BVP-2, a wraz ze skierowaniem zaproszeń do składania wstępnych ofert, przedstawiono planowany sposób realizacji procedury przetargowej i ujawniono kluczowe parametry taktyczno-techniczne.

Praga chce pozyskać nowy bwp oferowany przez rekomendowane firmy światowe, mające spore doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji nowoczesnych wozów bojowych. Czechy są zainteresowane nabyciem transporterów produkowanych przez firmy współpracujące z czołowymi armiami oraz potrafiące w profesjonalny sposób przedstawić koszty całego cyklu życia oferowanego przez nie produktu, zapewnić niezbędne wsparcie zarówno logistyczne, jak i - w przyszłości - przy dalszej modernizacji.

Już wcześniej cztery firmy/konsorcja tj. PSM (Rheinmetall i KMW) z bwp Puma, samodzielnie Rheinmetall z Lynx, General Dynamics z Ascod 2 i BAE Systems z CV90 złożyły wnioski o chęci uczestnictwa w wieloetapowej procedurze przetargowej.

Natomiast obecnie otrzymały one zaproszenia do składania wstępnych ofert oraz dokument zawierający 16 dodatkowych załączników tematycznych. Same zaproszenia opisują wymagane wstępnie specyfikację oraz sposoby i terminy składania ofert.

image
Ilustracja: Defence24.pl

W załącznikach są m.in. określone wymagane parametry taktyczno-techniczne pojazdów, planowany harmonogram ich dostaw i przewidywane koszty pozyskania (w tym uwzględniające szkolenia personelu i dalszej eksploatacji). Dodatkowo przedstawiono szczegóły związane z okresem trwałości użytkowej pojazdów i zapewnieniem dostaw części zamiennych. Ważnym punktem jest również przedstawienie oczekiwanego zakresu przyszłej współpracy przemysłowej.

Na złożenie wstępnych ofert Praga oczekuje do października tego roku.

Szacunkowa wartość pozyskania nowych bwp to obecnie ok. 2,37 mld USD (wcześniej podawano kwotę 1,6 mld USD), jest to więc najkosztowniejsze zadanie realizowane w ostatnich latach w czeskim ministerstwie obrony.

Oferenci chcąc przystąpić do przetargu powinni zgodzić się na postawione im zasady proceduralne oraz przedstawić własne propozycje współpracy z czeskim przemysłem zbrojeniowym (i to nie tylko w obszarze objętym przetargiem, ale i szerzej). Oczekuje się kooperacji na poziomie odpowiadającym co najmniej 40% ceny nabycia, a każdy dodatkowy procent zostanie uwzględniony przy ocenie składanych ofert (limit 40% został zaproponowany po ocenie obecnych realnych możliwości czeskiego przemysłu obronnego). Dostawcy będą również zobowiązani do udowodnienia swoich kwalifikacji.

Czesi chcą też nabyć licencję na pozyskiwane wozy, by zapewnić sobie pełną kontrolę nad bieżącą obsługą lub ich modernizacją w przyszłości. Ma być ona wliczona w cenę całej umowy, co ma zapewnić większą elastyczność podczas procesu negocjacji. Założono, że za wsparcie eksploatacji i modernizację będą odpowiadać państwowe zakłady VOP CZ, co uzasadniono ochroną interesu bezpieczeństwa. To one będą również koordynować zaangażowanie czeskiego przemysłu. 

Kolejny, przewidywany etap procedury przetargowej to ocena przedstawionych dokumentów oraz dalsze negocjancie w celu doprecyzowania przekazanych danych taktyczno-technicznych i zoptymalizowania wszystkich kosztów. Finalne już oferty zostaną ocenione za pomocą specjalnie przygotowanego modelu matematycznego (uwzględniającego wiele wymaganych obszarów danych), a zwycięska propozycja zostanie zarekomendowana ministerstwu obrony i rządowi Republiki Czeskiej.

Oczywiście, przed podjęciem ostatecznej decyzji, wybrany bwp, przygotowany już pod czeskie wymagania, zostanie jeszcze poddany testom.

Ogólnie dostępne wymagania taktyczno-techniczne

Natomiast bardzo ciekawe i warte odnotowania są przedstawione publicznie oczekiwania armii czeskiej wobec nowego bwp. Praga bowiem udostępniła opinii publicznej podstawowe założenia taktyczno-techniczne i wyjaśnia powody takiego, a nie innego ich sformułowania. Nie zdecydowano się na objęcie podstawowych założeń tajemnicą wojskową.

I tak, chęć nabycia 210 egzemplarzy wynikać ma z długoterminowej koncepcji rozwoju (koncepcja budowy armii Republiki Czeskiej - KVAČR 2025) oraz wywiązywania się ze zobowiązań sojuszniczych (czyli wystawienia jednej tzw. ciężkiej brygady).

Brygada taka miałaby się docelowo składać z trzech batalionów zmechanizowanych na nowych bwp, batalionu pancernego (na zmodernizowanych T-72M4CZ lub nowych maszynach) oraz jednostek wsparcia działań. Powstanie ona w wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych w dotychczasowej 7. Brygadzie Zmechanizowanej, a każdy batalion zmechanizowany ma liczyć po 56 wozów (czyli łącznie 168 w brygadzie, a pozostałe 42 posłużą do szkolenia lub pozostaną w rezerwie).

Ponadto wraz z bwp ma być pozyskanych 29 tzw. mobilnych warsztatów technicznych na ciężarówkach (najprawdopodobniej Tatra) w układzie 8x8 i zabezpieczających ich cały cykl życia. 21 takich pojazdów ma być eksploatowanych w pododdziałach brygady, siedem w jednostkach wsparcia szczebla wyższego, a jeden w pododdziale szkolnym.

Nowe bwp powinny również zostać wyposażane w opracowane w kraju lub pozyskane z zewnątrz (przy braku krajowych) nowoczesne rozwiązania służące do przekazywania i zdobywania danych. Cyfrowe systemy, zapewniające przesył danych w trybie utajnionym powinny być ponadto odporne na prowadzone zakłócenia przez elementy WRE potencjalnego przeciwnika (zgodnie z najnowszymi wytycznymi NATO).

Czesi wymagają też wysokiego poziomu zapewnianej przez wóz osłonności balistycznej (poziom K5 wg STANAG 4569) i przeciwminowej (minimum poziom IV a i b wg STANAG 4569), z możliwością jego dalszego polepszenia w przyszłości. Ponadto oczekuje się zwiększonej odporności na ładunki improwizowane (IED). Bwp ma być również wyposażony w aktywny system osłony (ASOP) zdolny do wyeliminowania trzech potencjalnych zagrożeń jednocześnie, nadciągających w zakresie 3600 wokół niego.

Zdecydowano się na wieżę załogową argumentując to nie tylko jej prostszą konstrukcją, ale i koniecznością zapewnienia załodze wysokiej świadomości sytuacyjnej i bezpośredniego kontaktu z zamontowanym uzbrojeniem, np. w celu przeładowania. Uznano, że prostsza konstrukcja wież załogowych jest mniej narażona na usterki, a ich usunięcie będzie łatwiejsze. Czesi mają na wyposażeniu transportery Pandur II z izraelskimi wieżami bezzałogowymi RCWS-30, tutaj jednak wybrano wieżę załogową. 

Natomiast wybór 30 mm armaty automatycznej wynika wprost z jej zastosowania na KTO Pandur II, a tym samym uzyskania unifikacji i zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zastosowania w tym kalibrze amunicji programowalnej (ABM). Oczywiście, podobnie jak i w innych krajach, nowa wieża powinna być dostosowana w przyszłości do ewentualnego montażu armaty o większym kalibrze. Wóz ma ponadto mieć zdolność do odpalania ppk najnowszej generacji (możliwe, że chodzi o Spike LR II, ale nie zostało to powiedziane wprost).

Dość ciekawym wymogiem jest również zdolność do przewożenia przez pojedynczy bwp przynajmniej 11 ludzi (trzech członków załogi i dziewięciu żołnierzy desantu). Wynikać to ma z dotychczasowych doświadczeń i analiz, gdzie podczas realizacji misji często dochodziło do przypadków zabierania dodatkowych żołnierzy odpowiedzialnych m.in. za naprowadzanie lotnictwa, kierowanie ogniem artylerii czy obsługujących BSP.

Również ośmioosobowa, spieszona już drużyna (nowego modelu) może działać w dwóch czteroosobowych sekcjach zdolnych do efektywniejszego wykonywania stawianych jej zadań. Dotychczas bowiem drużyna składała się z dziewięciu żołnierzy (dowódcy, kierowcy, działonowego, dowódcy sekcji desantowej, dwóch starszych strzelców i trzech strzelców) co sprawia, że po opuszczeniu wozu działać mogą dwie trzyosobowe sekcje. Nowy model daje więc ok. 25% wzrost możliwości.

Reklama

Komentarze (36)

 1. tommmm

  Szkoda, że w Polsce nikt nie pomyślał o złożeniu czeskiemu przemysłowi oferty i wspólnym dokończeniu projektu Anders, który moim zdaniem całkiem nieźle się wpisuje w czeskie wymagania.

 2. Ceska Meska

  200 sztuk to porazka dla czeskiego przemyslu, krotka seria bez prawa exportu

 3. SZARIK

  Czeskie wymagania spełnia tylko 1 wóz LYNX k41 oferowany przez Rheinmetall , bowiem zabiera 11 żołnierzy czyli 3 członków załogi + 8 desantu a także posiada załogową wieżę Lance 2. LYNXY K41 w takiej konfiguracji są oferowane Australii i zapewne wygrają tam przetarg. PUMA odpada ze względu na bezzałogową wieżę a pozostałe wozy też zabierają tylko 9 ludzi.

  1. Edi

   Przecież Ascod 2 i CV90 zabierają 3+8 czyli 11.

  2. EUropa

   Puma i normalny Lynx to konfiguracja "niemiecka" 3+6 czyli komfort dla desantu i miejsce na broń, plecaki itp. ASCOD i CV90 to "zimnowojenna" konfiguracja 3+8 czyli żołnierze upchani jak sardynki! Puma może też mieć 8 siedzeń i mniej komfortowe warunki, jak i załogową wieżę(tą samą co ma Lynx - jeden producent pojazdów), inaczej nie startowali by i nie byli by dopuszczeni, bo nie spełniają warunków. Zresztą, każdy laik może sobie wymiary tych BWP w necie znaleźć i tam zobaczy czarne na białym, że Puma jest o 1metr dłuższa, szersza i wyższa od CV90 czy ASCODa, więc nie ma najmniejszego problemu z konfiguracją 3+8 i i tak bedzie wygodniej niz w tych małych puszkach z poprzedniej epoki. Puma jest też zdecydowanym faworytem czeskich żołnierzy( na testach poligonowych/stzrelaniu - dosłownie rozniosła i ośmieszyła nie niemiecką konkurencję. Jedyny problem, wydaje się, to zaporowa, kosmiczna cena Pumy.

  3. Adam

   Puma właśnie została wycofana, jej producent stwierdził że nie opłaca mu się dostosować jej do czeskich wymagań.

 4. RudaemiAggressive

  Mają wymagania pepiczki:) CV90 ewent. Lynx. Puma droga a licencji na pewno nie dostaną.

  1. Adam

   Faworytem jest chyba ASCOD który wygrał ostatnio w UK i USA.

 5. gburek

  Czyli Puma odpada w przedbiegach, gdyż nie można w niej zainstalować wieży załogowej (z tych względów odpadła też z przetargu dla Australijczyków)...

  1. Edi

   I w USA też.

 6. Jaboktoinny

  PGZ nie był zainteresowany?

  1. Nesher

   A co oferuje PGZ? O ile mi wiadomo, PGZ nie ma jeszcze BWP. Tylko 4 firmy (spośród 8 respondentów) zostały zaproszone do przetargu i tylko te, które były w stanie zademonstrować funkcjonalny pojazd w rejonie szkolenia wojskowego Březina latem 2017 r. Na podstawie wyników tych demonstracji wojsko sformułowało kwestie techniczne, wymogi prawne i finansowe, a wiosną oficjalnie ogłosił przetarg. To wyraźnie pokazuje, że PGZ nie mogło wziąć udziału. I najwyraźniej nie mógł wziąć udziału, nawet gdyby miał funkcjonalny BWP. Ponieważ Borsuk ma pływać, nie spełnia warunków technicznych dla maksymalnej ochrony załogi (min. STANAG 5).

  2. asd

   Borsuk ma mieć możliwość dołożenia cięższego pancerza, przy którym traci możliwość pływania, więc daruj sobie tą propagandę.

  3. Pavel

   Ok. 5 ton masy na dodatkowe opancerzenie ale tu wielu tego zrozumieć nie potrafi. Wszystko zależy od pancerza na jaki się zdecydują ale STANAG 4-5 będzie na pewno

 7. NET

  A Izrael do swojego nowego wozu bojowego piechoty wprowadza system aktywnej obrony IFLD który faktycznie stanowi optymalne aktywne rozwiązanie ochronne dla każdego pojazdu bojowego. jpost.com/Israel-News/Elbit-Systems-Iron-Fist-Light-Decoupled-APS-chosen-for-the-Eitan-AFV-599170

 8. mc.

  Czesi chcą zastąpić 185 BWP-2, 210 nowymi wozami. Ma to kosztować ok 2,37 mld USD. Gdybyśmy chcieli zastąpić nasze BWP-1 nowymi wozami (a mamy ich 1100-1200 szt) musielibyśmy wydać ok. 12-13 mld USD. Może wreszcie niektórzy komentujący zrozumieją że nie da się zrobić wszystkiego od razu. Poza tym wydanie 50 mld PLN na zakup nowych transporterów jest nierealny. Oczywiście możemy kupić licencję. Tylko po co ? Możemy te wozy kupić w Polsce. kilka lat temu oceniano że Borsuk będzie kosztował ok. 25 mln PLN. Myślę że będzie kosztował ok. 30 mln PLN, ale i tak się to opłaca. HSW na wiele lat będzie miało co robić, serwis i modernizacje też będą "u nas".

  1. Tak myślę

   "że nie da się zrobić wszystkiego od razu" Mamy 30 letnie opóźnienia w zakresie opracowania nowego sprzętu i modernizacji armii.

  2. dim

   @mc. Słucha, wy wszyscy tu jakoś pomijacie, że zakup licencji, to zakup projektu gotowego i sprawdzonego. W odróżnieniu od własnego projektu, który nim stanie się niezły (i jeżeli stanie się niezły), pochłonie o 10 lat dłużej. We wrześniu 1939 też mieliśmy fajne projekty własne i co ? Ktoś powie, że wtedy nie mieliśmy ani pieniędzy, ani przemysłu i to będzie prawda. Dla Września prawda, gdyż dziś to jest czysty wykręt z zerem prawdy. Na "odrzutowce sanitarne" jakoś nas stać, choć to i zakup kilkuset milionowy (USD) za sztukę i koszty roczne potem, po 30 mln USD, za sztukę. W każdym razie takie koszty podawał nam wykładowca amerykański (zaproszony gość), sam właściciel podobnego... MON jakoś woli milczeć. Nie wiem co na to prokuratura, lecz zdaje się, że poza jej możliwościami... A co na to Sejm ? A na podstawowe wozy bojowe brak.

 9. rydwan

  dla beczących BORSUK ma powstać do końca 2019r (prototyp) i raczej tak sie stanie

  1. ja

   zobaczmy.

  2. Tak myślę

   Zobaczymy, zobaczymy! Kto jak kto ale HSW stara się dotrzymywać terminów pod warunkiem, że MON nie będzie rzucał kłód pod nogi,... pardon pod koła.

  3. dim

   A ile takich "prototypów" potrzebuje Wojsko Polskie, na przedwczoraj ? I to sprawdzonych już, bez słabości wieku niemowlęcego ? Ile to razem lat upłynie, od roku gdy podjęto prace projektowe, czy w ogóle "dialogi", do tego dziesięciolecia, w którym produkcja seryjna ruszy w satysfakcjonującym tempie ? I cóż ? Może z czołgiem też tak będzie ? A ile lat bujaliśmy się z "własnym" podwoziem do Kraba ? A teraz z amunicją, do czegokolwiek ?

 10. Andrettoni

  Warto rozpatrzyć dwa fakty: Po pierwsze Czesi mieszkają w górach, a my na nizinie poprzecinanej rzekami, a to oznacza, ze mamy inne potrzeby. Po drugie jesteśmy większymi bardziej ludnym krajem, który potrzebuje więcej uzbrojenia. Własna produkcja jest po prostu tańsza na długa metę - zarówno jeśli idzie o cenę zakupu jak i naprawy i eksploatację. Wszelka krytyka naszych projektów i decyzji o samodzielnej produkcji musi te fakty uwzględniać jeśli ma byc rzeczowa.

  1. asf

   Dobrze powiedziane!

  2. Nesher

   Obawiam się, że oceniając potrzeby czeskiej armii opieracie się na złych informacjach. Po pierwsze, fakt, że terytorium Czech jest bardzo górzyste w Polsce (wśród osób, które nigdy nie były w Czechach) jest często mitem. W rzeczywistości nasz krajobraz charakteryzuje się łagodną wyżyną, która w bardzo niewielkim stopniu ogranicza działanie zmechanizowanych jednostek. Nawet w górach granicznych znajdują się znaczące puste działki, największa tzw. Brama morawska między Ostrawą a Jesionikami (120 km otwartego krajobrazu). Po drugie, ACR jest zbudowany do rozmieszczenia za granicą, jednym z rozważanych pól bitewnych jest wschodnia Polska, a drugim Europa Południowo-Wschodnia. Przygotowanie armii do ochrony naszego terytorium nie ma większego sensu, jedynym z naszych sąsiadów, dla którego Sztab Generalny rozważa możliwość agresji, jest paradoksalnie Polska, a nawet w tym przypadku jest to bardzo hipotetyczna uwaga.

  3. Pavel

   Dodam jeszcze że tańszy w zakupie a chodzi tu o 600-1000 pojazdów. Tańsze Koszty eksploatacji i Serwisy. Mniejsze koszta związane z ewent. integracją z pojazdu z nowych uzbrojeniem i wyposażeniem. Borsuk to nie żaden naj w swej klasie ale solidny na pewno. We wrześniu MSPO. Zapraszam bo wiele się wyjaśni. BWP Borsuk bedzie występował w dwóch wersjach tj. pływającej ok 25 ton oraz cięższej pozbawionej możliwości pokonywania przeszkód wodnych ok 32 tonowej. Nas nie stać na zakup bo raz zwiekszy to koszta a dwa wydłuży czas wdrożenia nowych bewupów do służby o całej reszcie czyli serwis choćby nie wspomnę. Ilość a HSW szacuje że będzie to ok 50 szt/rocznie nie jest uzależnione od mocy produkcyjnych samego zakładu ale możliwości MON wynikającej m.in. z nowego przyjętego PMT na lata 2017-2027. Samemu projektowi NPBWP nie pomaga brak decyzji MON-u ws. BMS oraz ASOP. Wieża ZSSW-30 jest na ukończeniu podobno zintegrowana z ppk spike choć są głosy że będzie to inny ppk. 30mm jest wystarczający a jest możliwość integracji z 40mm. Pytanie to jaki będzie poziom ochrony balistycznej która jednak powinna być na dobrym poziomie przy cięższej wersji i na przyzwoitym przy lżejsze j podstawowej wersji. Wszystko zależy od rodzaju pancerza na który się zdecydują. Odpowiedzi we wrzesniu.

 11. dim

  Nie doczytałem daty wykonania ? Porównując do pozyskiwania Borsuka . . . czy może już na rok 2056 ? Integracja ppk . . . hmm... Porównując do realizacji z wieżą Rosomaka . . . Acha, pływalność ! Zapewne ta jak u Gawrona-Ślązaka ? No tak, ale jeszcze także nowoczesna amunicja ? No, tu niestety analogów w Wojsku Polskim brak. I to się nie śni w złym śnie, to jest.

 12. kubuś fatalista

  Co by nie wybrali, ich BWP będzie o niebo lepszy i bardziej bezpieczny dla załogi od Borsuka. Borsuk ze względu na bezsensowny wymóg pływalności nigdy nie będzie miał np. poziomu Stanag 5, a co najwyżej 3. Nie wierzę w możliwości technologiczne i innowacyjne naszego PGZ. Oferowane Czechom konstrukcje są sprawdzone, pozbawione wad technologicznych i wad wieku młodzieńczego. No i będzie cud jeżeli będzie gotowy do produkcji za mniej niż 10 lat, o ile spełni wymogi armii i przejdzie badania. Obawiam się, że za 10 lat będziemy rozpisywali przetarg na zakup licencji jak było z Krabem. To samo czeka poroniony pomysł z własnym czołgiem.

 13. Okręcik

  1. Czesi pokazują jak robi się przetargi, może warto się nauczyć? 2. My chcemy sami wyprodukować i czołg i BVP, a gdzie naszemu przemysłowi zbrojeniowemu do czeskiego? Ci realistycznie stawiają na zakup, licencję i współpracę. Może i nasi decydenci poszliby po rozum do głowy i zeszli z obłoków?

  1. rydwan

   no nasi jak do tej pory też tak robili ale niestety nie w każdym przypadku sie to opłaca ( OP ,samoloty ).W przypadku czechów i ich zamówienia 200 sztuk to całość i tak wyniesie grosze.

  2. Okręcik

   jak można sądzić, że sami zbudujemy nowoczesny czołg, skoro nasza modernizacja Leo2A4 do 2PL i tak nie dorównuje A6? Tak samo z BWP, powinnyśmy dogadać się z Niemcami, aby technologia była jak najbliżej leo. Obawiam się jednak że Czesi lub inni nas w takiej współpracy ubiegną. Niech nasza zbrojeniówka robi to co umie najlepiej i nie rwie się z motyką na słońce. O jej zapaści świadczy to, że przez lata nie potrafiła zrobić pocisków do Leo, ani kadłuba do Kraba. Osobiście sądzę, że właśnie postawienie na produkcję nowoczesnej amunicji powinno być priorytetem bo co nam po najlepszym nawet sprzęcie bez zapasów amunicji? Będziemy mieli np. Patrioty z amunicja na jedną salwę, no to ruskie już drżą ze strachu.

 14. dropik

  Puma najlepsza jeśli chodzi o ochronę załogi i siłę ognia, ale warunki dla załogi marne. Mało miejsca no i ta cena na poziomie 20mln euro. W Lynx to ewidentnie konstrukcja bardziej przyszłościową niż cv90.

  1. Edi

   Puma nie spełnia wymagać co do liczby desantu. Lynx nie ma szans z CV90 CZ.

  2. Vvv

   Cv90 to przerażała konstrukcja

  3. Marek

   W takim razie Lnyx jest jeszcze bardziej przestarzały, bo to nic innego jak Marder na sterydach.

 15. Wojmił

  Czesi są mądrzy.... unikają skrajnych ideologii i religii... wybierają myślenie praktyczne zamiast wierzenie...

 16. BRZDĄC

  Czesi razem ze Słowakami powinni reaktywować swój wspólny świetny projekt rewitalizacji BWPów. a mianowicie bwpa Szakala z bardzo dobrą wieżą Turra z30 mm armatą i podwójnym systemem pocisków ppanc

  1. Nesher

   dlaczego? Nawet jeśli umieścisz nowy silnik w polskim Fiacie i podniesiesz dach lub dodasz trochę elektroniki, nadal będzie to Maluch, przestarzały wrak w momencie jego powstania. Słowacja była zainteresowana Szakalem i chociaż projektanci CSG zrobili wszystko, co możliwe i niemożliwe, nie przeszli przez testy wojskowe. Tylko podwozie nie może unieść nic cięższego.

 17. Hym108

  Czesi sa chyba logiczniejsi niz my. kiedys palili niemieckie miasta skuteczniej (wojny husyckie) nie maja manii przegranych powstan, nie poswiecaja wlasnych miast, zrobili po.89 dekomunizacje, teraz dopuscili marihuane. Sa jak na slowian racjonalni.

  1. Jan

   Czesi są racjonalni, ale z żadnego z wymienionych przez Ciebie powodów...

 18. SAS

  Uprzedzając optymizm względem Borsuka, Borsuk to jest produkt, PGZ to producent, armia to klient. Nawet jeśli Borsuk powstanie, nie wiadomo czy armia go kupi, bo zwyczajnie może być kiepski.

 19. ooo

  A co się stanie z czeskimi BVP-2? Bo może by tak je szarpnąć za przysłowiowego dolara i wsadzić zamiast wysłużonych BWP-1, skoro I TAK będziemy czekać sto lat na Borsuka - o ile się doczekamy?

  1. dropik

   Nic nie będziemy od Czechów brać. Co za bzdury.

  2. Nesher

   Co się z nimi stanie? To proste, zostaną naprawione i przechowywane w magazynach mobilizacji na wypadek wojny.

  3. ooo

   Przecież nie napisałem, że BĘDZIEMY je brać - tylko dobrze by było, gdybyśmy je wzięli. Znając życie - są w lepszym stanie technicznym, niż nasze bewupy, a możliwości mają większe, więc co by nam szkodziło je wziąć?

 20. podatnik

  niech zgadnę, u nas analizy jak przypudrować 45 letnie BWP1 aby wyglądały na nowoczesne

  1. asdf

   Zgaduj dalej. U nas wprowadzamy "Borsuka". Nie będziemy transferować forsy za granicę tak jak Czesi. A Czesi dużo gadają, ale jak przychodzi co do czego i trzeba przeliczyć kasę to nagle plany się im zmieniają.

  2. PL

   Wprowadzamy Borsuka???? buahahaha i w MON te bajki ci opowiedzieli..... gdzie ten Borsuk?? za 30 lat będzie??

  3. Edi

   Kiedy dostawy tego Borsuka?

 21. KAZIO z lornetką

  pragmatyczne podejście Czechów do wojny czy to z literatury faktów "Przygody Dzielnego Wojaka Szwejka" czy to z historii bliższej i dalszej dorzucając do tego ich bezpieczne położenie i pacyfistyczne nastawienie do wojny "nasza chata skraja" ..dorzucając wysoką kulturę techniczną oraz utożsamianie się z Niemcami jako "słowiańska nacja Niemców"...Czesi "uruchomili w kuluarach" dialog biznesowy że zakupią transportery WEISEL na którego apropo już wcześniej wysłali zapytanie a którego Niemcy w znacznej części się pozbywają dorzucając do tego licencje i linie technologiczno -produkcyjną w/w transportera i jak wspomniałem Czesi reprezentując wysoką kulturę techniczną , ich WEISEL po zakupie a w przyszłości modyfikacji i opancerzeniu jako czeski uniwersalny moduł z różnorodnym uzbrojeniem będzie hitem na kraje Afryki ,Arabskie i Europejskie kraje z małym budżetem jako system plot ,ppanc , wsparcia wojsk , transportu wojsk ,czy wozy zabezpieczenia,specjalistyczne i ugrają swoje ..do tego mają zakupić wzorem Wojska Polskiego kilkanaście sztuk do wystąpień defiladowych tudzież w propagandowych pokazach NATO-wskich 18-20 sztuk wozów LYNX a które dostaną w dużych upustach po zakupie ok 60/80 sztuk wozów WEISEL oraz licencji i linii technologiczno produkcyjnej do nich ..więc "dill "z Niemcami będzie opłacalny ...

  1. Antex

   Chyba nie Weisel tylko Wiesel (łasica) ? Ale to raczej nie BWP ani KTO .... tylko tankietka!

 22. Twój_nick

  "przynajmniej 11 ludzi (trzech członków załogi i dziewięciu żołnierzy desantu)." 3 + 9 to 12 zatem skąd 11? Cena 41 mln PLN za pojazd - sporo ciekawe ile na części zamienne i eksploatacje itp. I najważniejsze: Czechy 10.5 mln ludzi wystawiają jedną ciężką brygadę (do tego jedna lekka szybkiego reagowania). Polska 36 mln ludzi wystawi (do 2025 kiedy powstanie 18 dywizja): 4 dywizje po 3 brygady czyli 12 brygad - nie dziwmy się, że potem brakuje kasy na wszystko skoro pakujemy tyle w armie :(

  1. Edi

   Za to u nas kupują ciężarówki Star w cenie 10 razy wyższej od MANów, Tatr i Renault

  2. Nesher

   Jest to prawdopodobnie błąd popełniony podczas tłumaczenia. ACR chce pojazd dla 11 osób: 3 (kierowca, strzelec, dowódca piechoty) + 6 mężczyzn piechoty+ 2 specjalistów.

  3. ja

   3 + 8 (dwie grupy po 4)

 23. Marek

  Wygląda więc, że poszli w ten sam kaliber co my. No i ciekawe co z było nie tak z wieżami, które są w Pandurach, bo sądzę, że wybór załogowych wież do BWP wynika z doświadczeń eksploatacyjnych RCWS-30.

  1. Lord Godar

   Wieży RCWS-30 nie służy zima , a usuwanie usterek przy dużym mrozie też nie należy do najprzyjemniejszych. Świadomość sytuacyjna też ma swoje ograniczenia w tej wieży .

  2. dropik

   Tak , masz rację. Te wieże w warunkach europejskich się nie sprawdziły.

 24. Vojas

  A nasz super nowoczesny Rosiek się nie łapie

  1. Edi

   To odpowiednik Pandura

  2. Pendolino

   Bo to KTO?

  3. Lou Cypher

   Rosiek to transporter kołowy a nie gąsienicowy BWP.

 25. Zawisza_Zielony

  I to jest przetarg...a nie jakieś nie dokońca jasne deklaracje o zakupach tego albo innego rozwiązania w niewiadomo dokońca jakim trybie. Tak wygląda sprawna cywilna kontrola nad armią i wojskowi którzy wiedzą czego chcą... Moze kiedys u nas..

  1. Marek

   Ale wiesz o tym, że oni już tam mieli tak, że trzeba było "cywilnie nadzorujących" za korupcję powsadzać do pudła? Tu masz coś ciekawego na temat procedur i zakupów: https://www.defence24.pl/pandury-dla-czech-za-lapowke

  2. Edi

   Tutaj podobnie, faworytem jest CV90 CZ opracowany we współpracy z VOP CZ

Reklama