Przemysł Zbrojeniowy

Mundury i Raki dla wojska, zbrojeniówka z zamówieniami

Fot. PGZ
Fot. PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o szczegółach podpisanych dziś, w obecności szefa MON Mariusza Błaszczaka, umów podpisanych przez spółki Grupy, dotyczących dostaw moździerzy samobieżnych Rak wraz z wozami dowodzenia oraz mundurów. 

Podpisanie umów nastąpiło na terenie należącym do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Miejsce to nie jest zapewne przypadkowo wybrane, gdyż od pewnego czasu zaczęto kierować Raki także na ścianę wschodnią (15 GBZ ma już na wyposażeniu elementy dwóch kompanijnych modułów ogniowych, dla obu batalionów zmechanizowanych). Nowe moździerze trafią do jednostek nowo formowanej 18 Dywizji Zmechanizowanej. 

Jak już informowaliśmy na Defence24.pl, konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. zrealizuje umowę na dostawy w latach 2022-2024 wybranych elementów do 5 kompanijnych modułów ogniowych Rak – to jest czterdziestu 120 mm samobieżnych moździerzy M120K w wersji kołowej oraz dwudziestu artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD).

Rzecznik IU poinformował Defence24.pl że wartość umowy to 703,1 mln zł brutto.

Modernizacja Sił Zbrojnych związana jest z pozyskiwaniem nowoczesnego typu uzbrojenia, nowych rozwiązań i systemów. W przypadku obu dzisiaj podpisywanych umów mamy do czynienia ze sprzętem i umundurowaniem, którego jakość potwierdzają nie tylko poprzednie zamówienia, ale także innowacyjność produktu – Rak to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych moździerzy samobieżnych na świecie, opracowany siłami polskich inżynierów. Zamówienia lokowane w spółkach Grupy PGZ są najlepszą rekomendacją kompetencji i potencjału polskiego przemysłu. Mamy nadzieję na kolejne dobre wieści dla krajowej branży zbrojeniowej i dalszą, owocną współpracę

Andrzej Kensbok, prezes Zarządu PGZ S.A.

Po sfinalizowaniu obecnie realizowanego zamówienia oraz podpisanego dzisiaj Wojsko Polskie będzie dysponowało więc łącznie 15 modułami ogniowymi (8 + 2 + 5), 122 moździerzami samobieżnymi (w tym dwa w CSAiU w Toruniu) i 60 wozami dowodzenia.

W skład jednego kompanijnego modułu ogniowego (KMO) Rak wchodzi: osiem samobieżnych moździerzy M120K, cztery artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD), artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU), trzy artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA) oraz dwa artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR).

Umowa na dostawę kolejnych KMO Rak to potwierdzenie jakości sprzętu produkowanego przez Grupę PGZ oraz rzetelności w podejściu do klienta. Pierwszy kontrakt został zrealizowany bez jakichkolwiek opóźnień, w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Obecnie kontynuujemy produkcję w ramach umowy zawartej w 2019 roku. Ta umowa jest wynikiem zarówno potrzeb Sił Zbrojnych, jak również potwierdzeniem jakości sprzętu produkowanego w Polsce – nowoczesnego, na najwyższym światowym poziomie. Zaangażowanie pracowników Huty Stalowa Wola, kooperantów, doświadczenie oraz sprawdzony klucz dostawców sprawił, że sprzęt dostarczymy do końca roku 2024

Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Natomiast PSO Maskpol S.A. w latach 2020-2021 dostarczy blisko 440 tys. mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich. 

Zawarte dziś umowy to kolejny, trzeci już kontrakt mundurowy realizowany przez naszą firmę. Produkcja ponad 400 tys. mundurów umożliwia obłożenie na ok. 1,5 roku znaczącej części mocy wytwórczych w kilku zakładach produkcyjnych. Dostawy mundurów zrealizujemy w oparciu o własne szwalnie oraz we współpracy i istotnym udziale polskich firm z branży mundurowej. Planujemy także zatrudnienie dodatkowych kilkudziesięciu pracowników

Adam Ogrodnik, prezes Zarządu PSO Maskpol S.A.

PGZ w komunikacie przypomina, że wz. 124P/MON oraz 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera są standardowym wzorem umundurowania Wojska Polskiego. Do produkcji tego typu mundurów wykorzystywane są tkaniny polskiego producenta.

Komentarze