Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

KE za ostrymi standardami bezpieczeństwa dla cywilnych dronów

Komisja Europejska opublikowała projekt jednolitych regulacji dotyczących użytkowania bezzałogowych środków latających przez użytkowników cywilnych na obszarze Unii Europejskiej. Ma on połączyć rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa i mechanizmy wsparcia podmiotów europejskiego przemysłu lotniczego.

KE przygotowała szereg przepisów prawnych, służących uregulowaniu statusu bezzałogowych systemów powietrznych znajdujących się w rękach użytkowników cywilnych. Podstawowym celem nowych regulacji jest ochrona praw mieszkańców Unii Europejskiej i harmonizacja przepisów prawnych na terenie UE. Jednocześnie jednak Komisja Europejska będzie dążyć do kreowania reguł użytkowania cywilnych dronów w taki sposób, aby wspierać konkurencyjność przedsiębiorstw sektora lotniczego rozwijających działalność w branży.

Zakres przepisów obejmuje stworzenie jednolitego, rygorystycznego systemu certyfikatów bezpieczeństwa dla systemów bezzałogowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kanałów przesyłu danych wykorzystywanych do sterowania bezzałogowcami. Uregulowane zostaną kwestie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkowników dronów, a także ochrony prywatności w zakresie danych zbieranych za pomocą systemów bezzałogowych. Wreszcie, Unia Europejska wdroży regulacje dotyczące wsparcia prac badawczo – rozwojowych w zakresie bezzałogowych systemów powietrznych z funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W opinii wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Sima Kallasa drony mogą i powinny być szeroko stosowane w cywilnej gospodarce, między innymi do monitorowania elementów infrastruktury krytycznej, badania skutków katastrof naturalnych czy opryskiwania pól uprawnych. Jednakże, ryzyko związane z ich funkcjonowaniem w cywilnej przestrzeni powietrznej powoduje konieczność stworzenia odpowiednich regulacji, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Unii Europejskiej, nie narażając przy tym konkurencyjności europejskiego sektora lotniczego.

Obraz autostrady A4 z bsl Flyeye. Fot. WB Electronics.

Istotnym aspektem przygotowywanych przez KE regulacji jest wsparcie europejskiego przemysłu lotniczego. Według szacunków przytoczonych przez Komisję, w perspektywie 10 lat systemy bezzałogowe mogą stanowić aż 10 % rynku lotniczego, co równa się kwocie 15 mld euro. Komisja Europejska zamierza zatem przeznaczyć na prace rozwojowe w zakresie budowy dronów środki z programu SESAR, dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Małym i średnim przedsiębiorstwom z branży zostaną także udostępnione środki w ramach programów Horyzont 2020 i COSME.

Celem opisywanych regulacji jest realizacja założenia Rady Europejskiej z grudnia ubiegłego roku o stopniowym dopuszczeniu systemów bezzałogowych do ruchu począwszy od 2016 roku. Warto pamiętać, że również Europejska Agencja Obrony (EDA) prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie bezzałogowców. Skupiają się one się między innymi na wypracowaniu jednolitych kryteriów dopuszczenia wojskowych dronów do lotów w cywilnej przestrzeni powietrznej oraz stworzeniu warunków do realizowania rozwoju bsl klasy MALE wspólnie przez członków Agencji.

(JP)

Reklama

Komentarze (1)

  1. expat

    Jeśli ktoś chciałby sięgnąć do źródeł : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/uas/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7441&lang=en&title=European%2DCommission%2Dcalls%2Dfor%2Dtough%2Dstandards%2Dto%2Dregulate%2Dcivil%2Ddrones

Reklama