Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Finmeccanica ogłasza plan rozwoju

Fot. Finmeccanica
Fot. Finmeccanica

Włoski koncern Finmeccanica ogłosił długo oczekiwany plan rozwoju. Głównymi założeniami są obniżenie kosztów operacyjnych, ograniczenie strat na podstawowej działalności oraz wzrost zysków przedsiębiorstwa. Nowy program został ogłoszony 28 stycznia i ma obowiązywać do 2019 roku.

Przed ogłoszeniem nowego planu rozwoju koncernu została przeprowadzona dogłębna analiza obecnej sytuacji spółki. W wyniku audytu oceniono wyniki grupy Finmeccanica jako niesatysfakcjonujące. Wskazano, że w strukturze spółki znajduje się wiele zbędnych przedsiębiorstw, natomiast posiadane portfolio jest za bardzo zdywersyfikowane. Zarząd włoskiego koncernu oczekuje większego zrównoważenia pomiędzy sprzedażą produktów oraz usług na rynek wojskowy oraz cywilny.

Obecna sytuacja Finmeccanica wynika z kilku czynników. Jak zauważyli autorzy raportu opracowanego na zlecenie władz grupy wraz z planem naprawczym w wielu przypadkach koncern dopłacał do realizowanych kontraktów, co doprowadziło do istotnego spadku rentowności działalności operacyjnej. Jednym z przejawów podobnego postępowania był zakup spółki DRS Technologies w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, za czasów kierowania spółki przez Piera Francesco Guarguagliniego, za kwotę 5,2 mld $, co spowodowało konieczność wzięcia pożyczek na finansowanie projektów, które nie okazały się rentowne. Kolejnymi istotnymi elementami wpływającymi na obecny stan zgodnie z dokumentem jest nieefektywny łańcuch dostaw, niska produktywność pionu konstruktorskiego oraz niezadowalająca wysokość zwrotów z poniesionych inwestycji.

Ogłoszony plan uzdrowienia koncernu zakłada dokonania przeglądu działalności spółek DRS Technologies oraz Selex ES. Istnieje możliwość zaprzestania przez Finmeccanica działalności w nierentownych obszarach lub nie należących do tzw. core business. Sprzedaż udziałów w DRS Technologies wydaje się wielce prawdopodobna, ponieważ spółka nie może zaistnieć w ramach włoskiej grupy kapitałowej na rynku amerykańskim. Dodatkowo w świetle wprowadzonych sankcji Unii Europejskiej na Federację Rosyjską jest rozważane wyjście Alenia Aermacchi ze spółki joint venture zawiązanej z rosyjskim koncernem Suchoj – Superjet International.

Na rynkach międzynarodowych Finmeccanica ma zamiar rozszerzyć obecność poprzez większe dopasowanie swoich produktów oraz usług do potrzeb klientów. W segmencie lotniczym, grupa ma zamiar skoncentrować się na świadczeniu serwisu dla śmigłowców. Wzmocnieniu ma ulec pozycja koncernu na rynkach Azji, w tym w Chinach oraz na Bliskim Wschodzie. Coraz głośniej mówi się o rozpoczęciu prac nad stworzeniem nowego wiropłata o dużym udźwigu.

W segmencie elektroniki, Finmeccanica zamierza skoncentrować się na dostarczaniu produktów na rzecz lotnictwa cywilnego oraz rozwiązań w obszarze prowadzenia walki radioelektronicznej. Koncern zamierza rozwinąć ofertę w zakresie cyberobrony, co wiąże się z potrzebą przejęcia kolejnej spółki będącej na rynku europejskim wyspecjalizowanej w tym obszarze. Sektor lotniczy w ocenie Finmeccanica musi zostać wzmocniony, zwłaszcza w segmencie samolotów szkolono-treningowych (M-346 oraz M-345). Pewne szanse koncern dostrzega w rozwoju bojowych bezzałogowych środków lotniczych.

Większość ekspertów pozytywnie zareagowała na zapowiedziane zmiany we włoskim koncernie. W wyniku ogłoszenia planu zmian akcje Finmeccanica zyskały na wartości. Zakres przedstawionych zmian w grupie jest bardzo szeroki i będzie wymagał wielu wysiłków, aby zostać w pełni zrealizowany. Nie należy zapominać, że udziały w spółce posiada Ministerstwo Gospodarki i Finansów Republiki Włoskiej, co przekłada się również na prowadzoną politykę koncernu.

Paweł Fleischer

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. hardcore

    Widać, że Finmeccanica musi podejmować drastyczne kroki bo PZL wraz z ITWL depczą jej po piętach.

Reklama