Reklama

Polityka obronna

Powstanie Biuro Nadzoru Wewnętrznego ds. kontroli służb mundurowych

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego, które będzie zajmowało się nieprawidłowościami w służbach mundurowych oraz przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej przez funkcjonariuszy.

Projekt zmian w ustawie o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw przygotowało w marcu br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z projektem Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW) będzie podlegało bezpośrednio szefowi MSWiA. Będzie liczyć kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ma zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA - czyli policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.

Projekt nie przewiduje likwidacji Biur Spraw Wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej. BNW ma działać niezależnie od nich na wyższym szczeblu - bezpośrednio przy ministrze SWiA.

Do zadań biura należeć będzie weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w tych formacjach m.in. komendantów i ich zastępców oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów biur. Ma sprawdzać, czy oficerowie nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji. Projekt zakłada, że BNW będzie weryfikowało kandydatów na stopnie generalskie.

Czytaj także: Nominacje generalskie na Święcie Policji w Legionowie

Biuro ma ujawniać, analizować i oceniać czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w policji i Straży Granicznej. Weryfikacja odbywać się ma w oparciu o dane zawarte w zbiorach, rejestrach, ewidencjach i bazach danych, w tym również oznaczonych klauzulą tajności, oraz o informacje "będące w posiadaniu służb".

"Decyzja o bezpośrednim zaangażowaniu BNW będzie determinowana w szczególności ciężarem gatunkowym sprawy, jej społecznym wydźwiękiem, potrzebą wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, co do bezstronności osób badających sprawę" - wskazano w uzasadnieniu do projektu. Biuro nie będzie miało uprawnień śledczych, ale wolno mu będzie wykonywać czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Inspektorzy Biura (ma ich być według projektu 35) będą mieli m.in. prawo do legitymowania osób, ich obserwowania, nagrywania dźwięku i obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Inspektorzy będą mogli się posługiwać tzw. dokumentami legalizacyjnymi, pozyskiwać dane telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez BNW tych danych sprawować będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

"Konieczność prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez inspektorów biura będzie wymagała również uprawnienia do: wykorzystywania kontroli operacyjnej, dokonywania w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione; a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, dostępu do informacji przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń oraz objętych tajemnicą bankową" - wskazano w uzasadnieniu.

Czytaj także: Policja szkoli się z cyberbezpieczeństwa

Dyrektora Biura będzie powoływał szef MSWiA. Szefem BNW i jego zastępcami będą mogły zostać osoby, które posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie, korzystają z pełni praw publicznych, a także są "nieskazitelnego charakteru". Osoby te nie mogą też być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Dyrektor biura będzie uprawniony m.in. do bezpośredniego zlecania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dyrektorom biur Spraw Wewnętrznych KGP i Komendy Głównej SG oraz żądania od nich informacji na temat wyniku tych czynności.

Szef BNW będzie mógł także przeprowadzić kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

Inspektorzy i eksperci biura nie mogą być członkami partii politycznych. Za zgodą dyrektora mogą przynależeć do międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń. Będą zobowiązani do powiadomienia dyrektora biura o planowanym wyjeździe zagranicznym poza UE.

Czytaj także: Polska przygotowana na kryzys migracyjny? Ekspert: Straż Graniczna potrzebuje sił rezerwowych [ANALIZA]

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że istnienie BNW ma się przyczynić do zwiększonej aktywności tzw. sygnalistów, czyli osób, które chcą zgłaszać informacje o nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy. "Osoby takie nie będą musiały obawiać się konsekwencji np. ze strony przełożonych w służbach w przypadku zgłaszania nieprawidłowości, z drugiej zaś strony weryfikacja i ocena informacji będzie prowadzona przez zewnętrzny względem służb podmiot" - podkreślono.

Sprawozdanie ze stosowania przez Biuro m.in. kontroli operacyjnej co roku będzie składał Sejmowi i Senatowi szef MSWiA, do 30 czerwca roku następnego.

MSWiA chce, aby nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

PAP - mini

Reklama

Komentarze (3)

 1. m

  Nowa służba powinna w całości zastąpić biura sprawa wewnętrznych w poszczególnych służbach. Od bieżącego nadzoru w tamtych slużbach są przecież inne komórki, natomiast patologie powinna rozpracowywać odrębna struktura - właśnie ta nowo powstająca. Należy oddać jej etaty, jakie w swoich strukturach do takich zadań miała policja i pozostałe służby. Powinna to być struktura podzielona obszarami (policja, SG itp.) obsługująca także wszystkie służby specjalne i podlegająca bezpośrednio premierowi lub koordynatorowi ds. służb specjalnych.

  1. man42

   Nie moze byc podzielona bo musi byc operatywna To ze powstaje to dobrze ale zeby w formacjach mundurowych skonczyc patalogie i biznesy to za malo Sama zmiana podeiscja dobra Czy mozna mentalnosc trzecjej RP tak zmienic napewno nie poniewaz sankcje karne znikome

 2. say69mat

  @def24.pl: Rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego, które będzie zajmowało się nieprawidłowościami w służbach mundurowych oraz przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej przez funkcjonariuszy. say69mat: Pozostaje otwartą kwestia, czy istnieje jakakolwiek instytucja kontrolna, która zadba o nadzór i koordynację działań wszelkich instytucji kontrolnych w sektorze bezpieczeństwa służb??? Kolejna kwestia, czy zatem mnożenie bytów o szeroko rozumianych kompetencjach 'kontrolnych' generuje porządek??? Czy jedynie multiplikuje chaos???

 3. ccc

  Służyłem kiedyś w wydziale kontroli jednej z komend wojewódzkich policji. Skala łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej przez funkcjonariuszy jest porażająca. To biuro jest niezbędne do koordynacji działań zmierzających do naprawy obecnej sytuacji.

Reklama