Reklama

Polityka obronna

Poczta prezentuje kartkę poświęconą kobiecie- generałowi WP

Moment odsłonięcia kartki pocztowej poświęconej Marii Wittek
Autor. M.Mitkow\Defence24

12 września, dla uczczenia Święta Wojsk Lądowych, Poczta Polska zaprezentowała kartkę pocztową poświęconą Marii Wittek – pierwszej kobiecie w randze generała w Wojsku Polskim odznaczonej orderem Virtuti Militari. W ramach zorganizowanych z tej okazji uroczystości, w siedzibie Spółki przedstawiono także unikatowe pamiątki po Bohaterce emisji.

Reklama

Poczta Polska zaprezentowała na kartce portret gen. Marii Wittek na tle szkicu siedziby Archiwum Akt Nowych. W tym właśnie budynku znajdują się zbiory utworzonej przez Bohaterkę emisji Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski. Przy okazji prezentacji kartki, w siedzibie Poczty Polskiej publiczności przedstawiono także wyjątkowe pamiątki po gen. Marii Wittek, w tym jej czapki generalskie, order Virtuti Militari oraz rozmaite dokumenty.

Reklama
Poczta Polska, realizując swą misję krzewienia wartości patriotycznych, przypomina o wybitnych postaciach w naszej historii poprzez emisje filatelistyczne. Upamiętnienie na kartce pani generał Marii Wittek to forma hołdu dla jej zasług oraz ważny element popularyzujący wiedzę o tej niezwykłej Bohaterce. Nie zapominamy także o Pocztowcach i ich roli w najważniejszych wydarzeniach w dziejach Polski. Odkryte przez Archiwum Akt Nowych dokumenty rzucają nowe światło na udział i zaangażowanie pracowników Poczty w siatce konspiracyjnej organizacji pocztowej, służącej państwu podziemnemu w czasie II wojny światowej.
Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej
Reklama
Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl
Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP Warszawa 1. na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł)- zdjęciu oryginalnego, należącego do Marii Wittek orderu Virtuti Militari. na ilustracji znajduje się zdjęcie gen. Marii Wittek na tle szkicu budynku Archiwum Akt Nowych, w którym znajdują się zbiory utworzonej przez nią Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski.

Kartka pocztowa poświęconą Marii Wittek
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl

Poczta od kilku lat odsłania kulisy swoich archiwów, które są jednymi z największych w Polsce. Zasoby pocztowe mierzą kilometry akt dokumentujących nie tylko historię Spółki, ale również dzieje jej pracowników nierozerwalnie związanych z historią ojczyzny. Wśród różnorodnych dokumentów znajdujemy zarówno te mówiące o okolicznościach zatrudnienia, zajmowanych stanowiskach, referencjach i rekomendacjach, jak i poświadczenia o działalności publicznej, czy stopniach wojskowych. Archiwum Poczty to skarbnica wiedzy dla historyków, badaczy dziejów Polski, pisarzy i publicystów.

Poczta Polska współpracuje z Archiwum Akt Nowych w celu pozyskania informacji na temat dokonań Pocztowców i osób związanych z działaniem organizacji patriotycznych działających w jej strukturach.

Mariusz Olczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl
Tadeusz Krawczak, były dyrektor Archiwum Akt Nowych i wykładowca akademicki
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl

Prezentowana na wystawie dokumentacja odkrywa działalność komórek organizacji pocztowej, jej strukturę, zadania oraz członków. W zbiorach znalazły się również przejęte listy żołnierzy niemieckich z frontu, które wysyłali do swych domów. Te materiały wykorzystywane były przez wywiad AK do określania nastrojów wśród wrogiej armii, położenia jednostek i innych elementów potrzebnych do analiz militarnych i wywiadowczych. Organizacja pocztowa przejmowała również donosy pisane do władz niemieckich.

Pamiątki po gen. Marii Wittek
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl
Pamiątki po gen. Marii Wittek
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl
Pamiątki po gen. Marii Wittek
Autor. M.Mitkow\Defence24.pl

Dzięki zarchiwizowanym dokumentom ujawniono, że w strukturach ZWZ-AK funkcjonowała poczta wewnętrzna, której działalność de facto stanowiła podstawę rozwoju organizacji. Zaprezentowano także dokumenty pokazujące sposób obiegu poczty wewnętrznej. Archiwa Poczty Polskiej są imponujące. Najstarsze przechowywane akta mają 151 lat – początek ich wytwarzania datowany jest na rok 1870. Spółka przechowuje około 200 tys. mb dokumentacji, co odpowiada długości segregatorów z dokumentami ustawionych wzdłuż drogi z Katowic do Łodzi.

Prace badawcze prowadzone w Archiwum Poczty prowadzą do odkrywania dokumentacji o szczególnym znaczeniu historycznym. Tak też powstała baza danych pracowników Poczty Polskiej zatrudnionych w latach 1918–1939 z obszaru Warszawy, Łodzi, Lublina i Białegostoku, sporządzona na podstawie akt osobowych zgromadzonych w magazynach archiwum zakładowego w Warszawie. Obecnie tworzona jest kolejna baza dla dokumentacji pracowników Poczty, Radiofonizacji Kraju i Radia, zatrudnionych po 1945 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama