Reklama

Polityka obronna

Konkurs z okazji rocznicy wstąpienia Polski do NATO

Graf. MON via Twitter
Graf. MON via Twitter

Mijają 22 lata od wstąpienia Polski do NATO; 12 marca 1999 przystąpiliśmy do najstarszego i najsilniejszego sojuszu obronnego w historii – przypomniał w piątek na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ponadto ministerstwo ogłosiło w piątek konkurs dla organizacji pozarządowych na działania patriotyczno-edukacyjne i mural pod hasłem „Mur, ale historia Wojska Polskiego”.

Czechy wraz z Węgrami i Polską weszły do NATO 12 marca 1999 r. Słowacja została członkiem Sojuszu w 2004 r. razem z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Polska, Czechy i Węgry otrzymały zaproszenie do członkostwa w Pakcie podczas szczytu w Madrycie w 1997 r. Ministrowie spraw zagranicznych przekazali dokumenty ratyfikacyjne sekretarz stanu USA Madeleine Albright w amerykańskim mieście Independence 12 marca 1999 r.

W związku z dzisiejszą rocznicą, szef MON ogłosił w piątek 12 marca br. konkurs pt. MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO.

Jak informuje MON, mural ma być nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości i powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie.

"Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty" informuje resort na swojej stronie internetowej.

Reklama
Reklama

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać jak podaje MON "ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń". Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

"Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty" zaznacza MON.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

PAP/Defence24pl

Reklama

Komentarze

    Reklama