Reklama

Siły zbrojne

PGZ o raporcie NIK

Prezes PGZ Arkadiusz Siwko zwraca uwagę na znaczenie objęcia nadzoru nad Grupą przez MON. Fot. Ppor. Robert Suchy/CO MON.
Prezes PGZ Arkadiusz Siwko zwraca uwagę na znaczenie objęcia nadzoru nad Grupą przez MON. Fot. Ppor. Robert Suchy/CO MON.

Władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej skomentowały raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym zbadano proces konsolidacji polskiego przemysłu obronnego wokół PGZ. –  Ubolewam nad faktem, iż kontrola NIK wykazała, że przy procesie konsolidacji przemysłu obronnego, który był realizowany w okresie rządów koalicji PO-PSL, zachodziły nieprawidłowości i że proces ten odbywał się bez poszanowania przepisów prawa – stwierdził Prezes Zarządu PGZ Arkadiusz Siwko.

W wydanym komunikacie PGZ przypomina, że Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje samego utworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zarząd Grupy stwierdza, że krytyczne uwagi NIK dotyczące okresu działalności poprzedniego kierownictwa spółki są „w pełni uzasadnione i trafne”.

Ubolewam nad faktem, iż kontrola NIK wykazała, że przy procesie konsolidacji przemysłu obronnego, który był realizowany w okresie rządów PO-PSL, zachodziły nieprawidłowości i że proces ten odbywał się bez poszanowania przepisów prawa. Jednak nie mogę się nie zgodzić z jej wynikami, ponieważ uwagi skierowane przez NIK pod adresem naszych poprzedników są trafne i uzasadnione

Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko

Prezes PGZ Arkadiusz Siwko zwraca uwagę, że obecnie Grupa jest wspierana i nadzorowana przez resort obrony narodowej, wprowadzany jest nowy model zarządzania przemysłem zbrojeniowym. Podkreśla jednocześnie, że konsolidacja miała miejsce podczas rządów PO-PSL, działania były prowadzone przez poprzednie kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Czytaj więcej: NIK krytycznie o konsolidacji PGZ. Skrzypczak: "Od początku nie było strategii dla całej grupy" 

Zaznaczam, że proces ten był realizowany przez poprzedni Zarząd PGZ, zaś konsolidacja odbywała się za czasów rządów PO-PSL. Teraz Polska Grupa Zbrojeniowa przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Pana Ministra Antoniego Macierewicza, który nadzoruje PGZ, wdraża nowy model zarządzania przemysłem obronnym i dąży do racjonalizacji działalności Grupy PGZ.

Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko

Arkadiusz Siwko wskazuje, że obecne władze Grupy dążą do ograniczenia negatywnych konsekwencji decyzji poprzedniego kierownictwa spółki, choć ich efekty będą jeszcze przez pewien czas odczuwalne. Zwraca uwagę na znaczenie nadzoru MON kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Zapewnia, że dzięki temu podobne nieprawidłowości nie mają już i nie będą mieć miejsca.

Dzięki temu, że teraz MON kierowany przez Ministra Antoniego Macierewicza nadzoruje PGZ, okres nieprawidłowości i patologii w przemyśle obronnym już się skończył, podobne nieprawidłowości nie mają i już nie będą miały miejsca. Dążymy również do minimalizowania negatywnych konsekwencji decyzji, które zostały podjęte przez poprzedni Zarząd w okresie rządów koalicji PO-PSL. Niestety jednak jeszcze przez pewien okres PGZ musi funkcjonować w warunkach, które zostały zdeterminowane przez te decyzje

Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko

Zarząd PGZ w odpowiedzi na wnioski NIK dotyczące utrzymywania biur w Warszawie i w Radomiu deklaruje też, że prowadzi działania w celu „racjonalizacji” kosztów działalności Grupy w obydwu lokalizacjach. Podkreśla, że umowy dotyczące wynajmu powierzchni biurowej „przekraczającej potrzeby PGZ S.A.” zostały zawarte przez poprzednie kierownictwo spółki. Natomiast ich zapisy nie pozwalają na podjęcie „radykalnych kroków” w tej kwestii. Kontrolerzy NIK przyznali bowiem, że PGZ nie może w obecnej sytuacji wypowiedzieć umowy bez porozumienia z wynajmującym.

Obecne kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej deklaruje dążenie do odbudowy Centralnego Okręgu Przemysłowego i prowadzi działalność w nawiązaniu do jego tradycji. Dlatego też PGZ ma rozwijać działalność w Radomiu i zwiększać obecność w tym mieście, zostanie też wybudowana nowa, własna siedziba Grupy. W mieście ma też zostać ulokowane Centrum Innowacyjności i Nowych Technologii dla Grupy Kapitałowej PGZ.

NIK w kontekście budowy i funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej badała okres od 1 stycznia 2012 do 18 sierpnia 2016 roku. Sprawdzano też zdarzenia wcześniejsze lub późniejsze, o ile miały one wpływ na przedmiot kontroli. NIK nie kwestionuje decyzji o budowie PGZ, jednak wyraża szereg zastrzeżeń co do działań podejmowanych w procesie konsolidacji. Zarzuty – dotyczące na przykład braku przeprowadzenia odpowiednich analiz przed konsolidacją czy nierzetelnego dokumentowania tego procesu – skierowano między innymi pod adresem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Dun

    Póki PGZ to firma państwowa to takie rzeczy będą mieć nadal miejsce. Rozsądne wyjście to prywatyzacja.

  2. magistrant

    Spółka nie ma "władz" tylko "ORGANY" (ksh),: 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2.Radę Nadzorczą 3.Zarząd Spółkę reprezentuje Zarząd a nadzoruje Rada Nadzorcza. Minister Obrony w przypadku PGZ nawet nie jest WZA a wyłącznie wykonuje prawa głosu z posiadanych przez MON akcji PGZ, czyli podejmuje decyzje wyłącznie w zakresie określonym w art. 392 ksh.

Reklama