Reklama

Geopolityka

Macierewicz: organizacje proobronne naturalnym zapleczem OT

Fot. R. Surdacki / Defence24.pl
Fot. R. Surdacki / Defence24.pl

”Ważne jest żebyście tworzyli jeden ruch organizacji proobronnych, który według podobnego modelu będzie ćwiczył, kształtował swoich członków, będzie realizował tę kluczową funkcję, która na was spada – czyli łączenie wysiłku bezpieczeństwa struktur administracyjnych, rządowych i samorządowych z wojskiem, zwłaszcza z Wojskami Obrony Terytorialnej Kraju” - mówił Antoni Macierewicz na Konferencji sprawozdawczo-planistycznej dotyczącej współpracy MON z organizacjami proobronnymi w 2016-2017 roku.

Jak informuje MON, w sobotę 19 listopada br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wziął udział w „Konferencji sprawozdawczo-planistycznej dotyczącej współpracy MON z organizacjami proobronnymi w 2016-2017 roku”, zorganizowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie. W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli najważniejszych organizacji proobronnych w kraju.

Minister Macierewicz podkreślił wagę aktywnej współpracy organizacji proobronnych z MON w ramach zasad i warunków wypracowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych. Minister przekazał podziękowania członkom organizacji proobronnych – Wy czynem swoim cały czas budowaliście patriotyzm. Bez waszej determinacji, bez ruchu proobronnego nie byłoby dążenia do przemiany i odbudowy Wojska Polskiego. Tworzycie naturalne zaplecze Obrony Terytorialnej jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Czytaj także: Macierewicz: Do 2019 roku 53 tys. żołnierzy w Obronie Terytorialnej. Budżet - 3,5 mld zł

Minister Macierewicz wyraził także przekonanie o pożądanym kierunku w dalszej działalności organizacji prooobronnych jakim jest ich konsolidacja organizacyjno-szkoleniowa pod auspicjami resortu obrony narodowej. Szef MON zapowiedział także, że Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli wsparcia dla działalności statutowej stowarzyszeń proobronnych oraz paramilitarnych, zarówno finansowego na realizację zadań publicznych w ramach powierzenia lub wsparcia, jak i w formie przekazywania mienia ruchomego zbędnego Siłom Zbrojnym RP z zasobów Agencji Mienia Wojskowego według nowych reguł i preferencji. Na wsparcie MON przede wszystkim mogą liczyć stowarzyszenia i organizacje, które wykazują aktywność i zaangażowanie w zakresie budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz szkolenia wojskowego młodzieży klas mundurowych i rezerw osobowych.

Czytaj także: Organizacje proobronne ćwiczyły techniki interwencji

Minister podkreślił wagę aktywnej współpracy z MON organizacji w ramach zasad i warunków wypracowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych. Zdaniem ministra unifikacja funkcjonowania organizacji proobronnych, szczególnie w zakresie szkolenia powinna odbywać się zarówno na styku organizacja proobronna – organizacja proobronne, jak i organizacje proobronne – wojsko: [...] To nie znaczy, że macie zrezygnować ze swojej tożsamości. Przeciwnie, waszą rolą jest łączyć OT z codziennym wysiłkiem obywatelskim, funkcjonowaniem społeczeństwa, funkcjonowania administracji samorządowej – powiedział minister.

W kolejnych wystąpieniach członkowie Biura ds. Proobronnych szczegółowo przedstawili organizację, formy i metody wsparcia szkolenia organizacji proobronnych przez wojsko w 2017 roku oraz zaprosili członków organizacji proobronnych do dyskusji nad przedstawionymi planami.

Dyrektor Biura ds. Proobronnych przedstawił koncepcję tzw. „paszportu do współpracy z Siłami Zbrojnymi”, czyli koncepcję pilotażowego programu ewaluacji organizacji proobronnych.

[Paszport o współpracy z Siłami Zbrojnymi - przyp. aut.] będzie wydawany przez przedstawicieli Biura ds. proobronnych dla każdej organizacji. Trzeba będzie spełnić podczas okresu szkoleniowego wyznaczone tam zadania,  zarówno sprawnościowe jak i organizacyjne - wyjaśniał minister Antoni Macierewicz.

Reklama

Komentarze

    Reklama