Reklama

Geopolityka

Rząd przyjął plan przygotowań do szczytu NATO

Fot. nato.int
Fot. nato.int

Rada Ministrów przyjęła plan działań związanych z przygotowaniem szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, przedłożony przez szefa MON Tomasza Siemoniaka – podaje Centrum Informacyjne Rządu. 

Szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 roku i ma w założeniu pozwolić na wypracowanie rozwiązań, pozwalających na dostosowanie Sojuszu do „nowych” zagrożeń, w tym ze strony Federacji Rosyjskiej. Polskie władze przygotowały w związku z tym Warszawską Inicjatywę Adaptacji Strategicznej, obejmującą między innymi działania na rzecz wzmocnienia zdolności całości wojsk NATO, a nie tylko jednostek wydzielonych do natychmiastowego reagowania.

Nacisk ma zostać również położony na możliwości „ciężkich” sił konwencjonalnych oraz zdolności w zakresie odstraszania, a także trwałą obecność Sojuszu w regionie. Jednocześnie jednak przygotowanie szczytu wiąże się z wysiłkiem organizacyjnym, i tego właśnie dotyczy dzisiejsza decyzja Rady Ministrów.

Plan przygotowań został opracowany przez zespół międzyresortowy pod kierownictwem szefa MON, wiceprzewodniczącym jest natomiast minister spraw zagranicznych. W zespole znaleźli się także wojewoda mazowiecki, komendanci główni: policji, straży pożarnej i straży granicznej, szef BOR, szefowie wywiadu i kontrwywiadu cywilnego i wojskowego oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zespół sprawuje kontrolę polityczną nad przygotowaniami do szczytu. Jego przewodniczący co kwartał przedkłada premierowi sprawozdanie z prac zespołu. W ciągu 30 dni od zakończenia szczytu przewodniczący zespołu przekaże premierowi sprawozdanie końcowe. Koordynuje działania administracji rządowej i utrzymuje kontakty z państwami, które w przeszłości pełniły rolę gospodarza szczytu NATO.

W planie wskazano instytucje krajowe zaangażowane w przygotowanie szczytu, przedstawiono zasady organizacyjne i cele oraz sposoby ich realizacji. Uwzględniono w nim wymogi ogólne i podstawowe przedstawione przez Kwaterę Główną NATO. Na ich podstawie określono zakres i podział obowiązków między Polską a Kwaterą Główną NATO. Dokument zawiera również dane techniczne dotyczące różnych obszarów przygotowań, niezbędne do prawidłowego zrealizowania szczytu – podaje Centrum Informacyjne Rządu.

Do Polski na szczyt NATO ma przyjechać 2,5 tys. delegatów, w tym szefowie państw i rządów, liderzy ONZ, UE, Banku Światowego. 

Reklama

Komentarze

    Reklama