Reklama

Polityka obronna

Gen. Stróżyk: zaplecze wywiadowczo-analityczne jest absolutną podstawą strategii

RQ-4D Global Hawk wzmacniający możliwości ISR NATO, fot. nato.int
RQ-4D Global Hawk wzmacniający możliwości ISR NATO, fot. nato.int

W najnowszym odcinku Forum Strategicznego, wspólnej inicjatywy Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) oraz Grupy Defence24, gościł gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk reprezentujący Fundację Stratpoints oraz Uniwersytet Wrocławski. Rozmowa, prowadzona przez prezesa FIBiS Jacka Raubo, została poświęcona kwestiom roli i znaczenia wsparcia wywiadowczego dla procesów tworzenia efektywnej strategii państwa. Przy czym, nie zabrakło również innych strategicznych kwestii, a odnoszących się do aktywności służb specjalnych oraz zmian w architekturze bezpieczeństwa Europy oraz świata w XXI w.

Generał Jarosław Stróżyk podkreślił w rozmowie z Jackiem Raubo, że strategię trzeba oprzeć na właściwej ocenie zagrożeń, a w tym przypadku otwiera się rola i znaczenie służb wywiadowczych. Dotyczy to zarówno aparatu operacyjnego, jak również doświadczonego zaplecza analitycznego. Jego zdaniem, kluczowym wyzwaniem jest utrzymywanie wysoko wykwalifikowanych kadr na których bazują służby. Gen. Stróżyk podkreślał również, że kluczową rolę w przypadku Polski, mocno skoncentrowanej chociażby na sprawach flanki wschodniej NATO, odgrywa również współpraca międzynarodowa. To ona pozwala służbom specjalnym państw sojuszniczych dzielić się istotnymi informacjami ze sfery bezpieczeństwa i uzyskiwać niezbędny ogląd zgodnie z zasadą 360 stopni NATO.

Gość Forum Strategicznego podkreślał, żeby nie pomijać roli i znaczenia działań analitycznych w ramach aktywności służb specjalnych. Zauważył, że równie istotne jest swoiste korzystanie z urobku służb, chociażby poprzez proces umiejętnego rozpowszechniania informacji w obrębie najważniejszych struktur decyzyjnych państwa i oczekiwania od nich swego rodzaju sprzężenia zwrotnego i ocen. Generalnie, według gen. Stróżyka umiejętne zarządzenie czymś w rodzaju korporacji analitycznej państwa definiuje podstawy silnego państwa. Co więcej, zdaniem gościa istotne staje się współcześnie również komunikowanie ze społeczeństwem. Wskazując przy tym chociażby na amerykańską wspólnotę wywiadowczą, gdzie część raportów jest ujawnianych budując obraz służb, jak i sygnalizując potrzeby strategiczne kraju.

W toku rozmowy, Generał zauważył także, że w przypadku działania NATO przez pewien czas niestety trochę zaniedbano kierunek rosyjski kosztem działań wymierzonych w terrorystów czy też w obrębie skupiania uwagi na nowych technologiach, cyberbezpieczeństwie. Jednakże wydarzenia na Ukrainie, a obecnie również sprawa Górskiego Karabachu wymusza zrewidowanie takich postaw i niejako powrót do korzeni w zakresie postrzegania efektywnego zdobywania wiedzy.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama