Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Czwartkowy przegląd prasy- Kupowane śmigłowce mają nam służyć przez kolejne 30 lat; Broń i kwatery z superagencji; Debata DGP o konsolidacji zbrojeniówki

Czwartkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa.

Jerzy Gruszczyński, Dziennik Gazeta Prawna, Kupowane śmigłowce mają nam służyć przez kolejne 30 lat- Kupowane śmigłowce mają nam służyć przez kolejne 30 lat, muszą być zatem maksymalnie nowoczesne i posiadać duży potencjał modernizacyjny. Nie można bowiem wykluczyć ich uczestnictwa w konflikcie pełnoskalowym z przeciwnikiem, którego wyposażenie i wyszkolenie będzie nie gorsze niż nasze własne (...) W przetargu tym zakłady PZL-Świdnik i Agusta-Westland oferują nam śmigłowiec AW149, który został zaprojektowany i rozwinięty w ostatnich latach, spełniając najsurowsze wymagania współczesnego pola walki, jest to zatem sprzęt najnowszej generacji Tym samym AW149 daje szansę na otworzenie nowego rozdziału w historii polskiego przemysłu lotniczego i świdnickich zakładów, będących jedynym polskim wytwórcą z dziesiątkami lat doświadczenia w projektowaniu, budowie, badaniu, produkcji, modernizacji i wsparciu eksploatacji śmigłowców. Jednocześnie należy pamiętać, że wybór AW149, byłby dla Polski kolejnym ważnym krokiem na drodze do gospodarki opartej na wiedzy i badaniach, gospodarki, stworzenie której jest jednym z naszych narodowych priorytetów.

Zbigniew Lentowicz, Rzeczpospolita, Broń i kwatery z superagencji- Od nowego roku sprzedażą wycofywanego z wojska uzbrojenia i zbędnych armii nieruchomości, a także zarządzaniem mieszkaniami kadry, będzie się zajmowała jedna superagencja. Powstanie z połączenia Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Projekt ustawy w tej sprawie oceniają właśnie rządowi legislatorzy (...) Do tej pory obie instytucje rywalizowały ze sobą i dlatego trudno było skoordynować politykę zbywania niepotrzebnych armii terenów i pozyskiwania działek pod budowę wojskowych kwater (...) Jeśli ustawa o połączeniu AMW i WAM zostanie szybko przyjęta, integracja nastąpi z początkiem 2015 r. Projekt nowej regulacji, zaakceptowany już przez rząd, przewiduje, że to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przejmie wszelkie aktywa i większość pracowników AMW. Nowa superagencja przyjmie rozpoznawalną i bardziej nośną marketingowo nazwę Agencji Mienia Wojskowego.

Cezary Pytlos, Dziennik Gazeta Prawna, Czy polski przemysł zbrojeniowy będzie w stanie nas obronić?

Stanisław Janas: istnieje propozycja, by włączyć PGZ w struktury Airbusa lub nawet wykupić część udziałów w Airbusie i przekazać je albo Polskiemu Holdingowi Obronnemu albo Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Posiadanie udziałów zapewniłoby PGZ zwiększenie zakresu współpracy z lotniczymi firmami europejskimi. Jednak my widzimy w tym rozwiązaniu zagrożenie. Oznacza ono bowiem powiązanie dużych kontraktów z jedną, konkretną firmą. Dlatego uważam, że najpierw powinniśmy zakończyć trwające przetargi.

Witold Jagiełło: PGZ będzie tak strukturalnie stworzony, by realizować funkcje zadaniowe. Obecnie wszelkie działania resortu obrony narodowej dążą do tego, by w zakresie realizacji programów modernizacyjnych tworzyć konsorcja. Kolejnym etapem będzie zawiązanie szerszego forum konsolidacyjnego w oparciu o przemysł krajowy, także prywatny. Trzecią fazę konsolidacji widzimy na szczeblu regionalnym. Ze względu na to, że mamy podobne uwarunkowania geostrategiczne z państwami wyszehradzkimi, bałtyckimi, Rumunią i Bułgarią, widzielibyśmy możliwość zawiązywania tego typu konsorcjów do realizacji zadań, które byłyby wypełnieniem potrzeb sił zbrojnych wszystkich państw.

Andrzej Kiński: Pytanie, skąd się to bierze to, że Polska, biorąc pod uwagę wielkość kraju, PKB i wielkość sił zbrojnych, ogłasza 60 międzynarodowych przetargów, a np. Niemcy czy Francja trzy do pięciu. Na tym właśnie polega ochrona własnego rynku. Tym bardziej że istnieją mechanizmy, by przeprowadzić to w trybie art. 346 z racji bezpieczeństwa państwa. Wszyscy korzystają z tych mechanizmów, tylko my staramy kierować się wyłącznie literą tego nadrzędnego prawa, nie czytając tego, co napisano drobniejszym drukiem. To ma określone konsekwencje.

Wiktor Ferfecki, Rzeczpospolita, Sejm zamknie się dla Kamińskiego- Tradycyjnie Sejm obraduje co dwa tygodnie od środy do piątku. Jednak pierwsze z zaplanowanych w czerwcu posiedzeń będzie nietypowe. Posłowie wrócą w piątek do domów, ale na Wiejską ponownie przyjadą we wtorek 10 czerwca. Tylko po to, by zagłosować nad uchyleniem immunitetu byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, dziś posła PiS. Dlaczego potrzebna jest kilkudniowa przerwa Sejm musi się przygotować na utajnione obrady, którym będą towarzyszyć niespotykane dotąd środki ostrożności. Ich zastosowanie budzi wątpliwości, bo nawet one nie gwarantują dochowania tajemnicy.

Reklama

Komentarze

    Reklama