Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Wtorek z Defence24.pl: LOTOS Kolej podpisała umowę na przewóz paliwa dla SZ RP; ISIS wykorzystuje dzieci do zamachów; Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o sektorze obronności; OT szansą dla aeroklubów; Wzrost wydatków Litwy na zbrojenia

Fot. Ministerstwo Obrony Litwy.
Fot. Ministerstwo Obrony Litwy.

Wtorkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

AK, PAP, Rzeczpospolita, "LOTOS Kolej zawarła czteroletnią umowę z Siłami Zbrojnymi RP": "Kontrakt dotyczy przewozów paliwa lotniczego F-34. Wymogiem przetargowym do realizacji zlecenia było spełnienie ściśle określonych kryteriów dotyczących m.in. bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. LOTOS Kolej to największy polski przewoźnik w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Mostostal Płock z kolei podpisał z Lotos Asfalt umowę przedwstępną na roboty związane z wykonaniem zbiorników produktów pośrednich DCU na terenie rafinerii w Gdańsku. Szacunkowa wartość umowy wynosi 23,2 min zł, podał Mostostal."


Tomasz Walczak, Super Express, "Nie cofną sie przed niczym": Wywiad z dr. Marcinem Milczanowskim, z katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. "Przede wszystkim ISIS nie cofnie się przed niczym, żeby nas zastraszyć i osiągnąć swoje cele. Wykorzystywanie dzieci do działań terrorystycznych nie jest jednak niczym nowym. Kiedy służyłem jeszcze jako żołnierz w Iraku, najbardziej baliśmy się ataków ze strony dzieci. W takiej sytuacji nie wiadomo, co zrobić. Nie ma żadnych procedur. Z jednej strony wiemy o zagrożeniu, ale strzelanie do dziecka nie mieści się w żadnych kategoriach humanitarnych"


Sławomir Horbaszewski, Dziennik Gazeta Prawna, "Jak nie zmarnować kolejnego Sokoła": Autor felietonu opisuje sektory gospodarki ujęte w dokumencie strategicznym dotyczącym odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z głównych segmentów strategii jest rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Konsolidacja pozytywnie wpłynie na rozwój polskich firm, jednakże Polska niejednokrotnie marnowała szanse i dobre pomysły odnośnie realizacji przedsięwzięć z zakresu obronności.


Klaudia Dadura, Gazeta Polska Codziennie, "Nie polecą na wojnę szybowcami": Eksperci komentują doniesienia na temat udziału aeroklubów w tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. "Do sprawy włączenia aeroklubów do Obrony Terytorialnej Kraju odniósł się również Roman Polko, gen. dywizji Wojska Polskiego. - Takie szkolenia uczą dyscypliny. Ale ten plan jest ważny przede wszystkim dla samych aeroklubów, które potrzebują wzmocnienia zarówno kadrowego, jak i sprzętowego."


PF, Nasz Dziennik, "Litwa się zbroi": Litwa będzie sukcesywnie zwiększać wydatki na obronność.  "Na Litwę trafią niemieckie transportery opancerzone. Wczoraj podpisano w Wilnie kontrakt o wartości 386 mln euro, na mocy którego do naszych sąsiadów w latach 2017-2021 trafi 88 kołowych transporterów opancerzonych Boxer produkowanych przez konsorcjum Artec, którego udziałowcami są niemieckie koncerny zbrojeniowe Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann. Jest to największe zamówienie wojskowe w historii sił zbrojnych Litwy."

Reklama

Komentarze

    Reklama