Reklama

Siły zbrojne

"Zabójca pancerników" zneutralizowany [WIDEO]

Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Nurkowie Minerzy 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację neutralizacji bomby lotniczej Tallboy - największego niewybuchu znalezionego kiedykolwiek na terenie Polski.

Bomba została znaleziona podczas prac przygotowawczych przed pogłębianiem toru wodnego Szczecin – Świnoujście, prowadzonych na zlecenie Urzędu Morskiego. Zgłoszenie tego obiektu służby 8.FOW otrzymały w połowie września 2019.

Rekonesans, identyfikację i wstępną ocenę znalezionego przedmiotu wykonali specjaliści od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz po analizie zebranego materiału wykryty w wodzie obiekt sklasyfikowano jako bombę lotniczą pochodzenia brytyjskiego potocznie nazywaną Tallboy. Typ obiektu potwierdzono na podstawie dostępnej dokumentacji własnej, posiadanej wiedzy oraz brytyjskiej dokumentacji technicznej uzbrojenia (katalogów bomb lotniczych i amunicji wybuchowej).

image
Załadunek bomby Tallboy do bombowca Lancaster / Fot. RAF
image
Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Ze względu na charakter obiektu pośpiech w jego usunięciu był niewskazany. Sama operacja wymagała ogromnych przygotowań, szeregu pozwoleń i zaangażowania podmiotów zarówno ze sfery cywilnej jak i wojskowej. Wszystkie instytucje biorące udział w akcji potrzebowały czasu by opracować najkorzystniejszy wariant działania.

Istotnym czynnikiem definiującym możliwość rozpoczęcia prac było otrzymanie od firmy wykonującej prace na zlecenie Urzędu Morskiego, certyfikatu czystości terenu w promieniu 200 m od Tallboya. Procedura oczyszczania terenu zakończyła się na koniec sierpnia. W wyniku przeszukania dna, w promieniu kilkuset metrów od Tallboya, stwierdzono dużą ilość kontaktów ferromagnetycznych. Każdy z tych kilkuset obiektów przed rozpoczęciem operacji został sprawdzony i usunięty, tak by Nurkowie Minerzy 12. Dywizjonu Trałowców mieli pewność, że w pobliżu nie znajduje się żaden inny obiekt zawierający w sobie materiał wybuchowy.

Łącznie z okolicy Tallboya usunięto kilkaset przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które zawierały w sobie łącznie ponad 3000 kg TNT. Planując operację rozpatrywane było kilka wariantów działania. Ostatecznie podjęto decyzję, że obiekt zostanie zneutralizowany w miejscu zalegania metodą deflagracji. Specjaliści od podwodnych zadań z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża już od kilku lat skutecznie stosują tę metodę do neutralizacji pozostałości po II wojnie światowej. Planując operację bazowano na doświadczeniach zdobytych przy neutralizacji mniejszych obiektów.

Poza Grupami Nurków Minerów 8.FOW nie ma innego pododdziału, który stosuje tę metodę na taką skalę. Ponadto nie było europejskich i światowych doświadczeń w zakresie neutralizacji bomb typu Tallboy. Nikt inny nie neutralizował tego typu bomby, w tak dobrym stanie technicznym, dodatkowo znajdującego się 12 metrów pod wodą.

image
Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Obiekt był tak duży, że wymagał nieszablonowego podejścia i był ewenementem na skalę Polski, Europy i Świata. Tallboy znaleziony w okolicy przeprawy promowej Centrum (promy Karsibór) w Świnoujściu był w większości zasypany w piaszczystym dnie. Przedział bojowy bomby był szczelny, a stan techniczny nurkowie określili jako bardzo dobry.

Bomba nie została w całości odkopana z powodu jej gabarytów oraz ryzyka związanego z poruszeniem ponieważ długotrwałe procesy chemiczne zawartego w bombie materiału wybuchowego mogłyby spowodować detonację pod wpływem uderzenia, drgań lub zmiany ciśnienia nawet przy uszkodzonych zapalnikach.

Nurkowie minerzy w pierwszym dniu operacji (12.10) wykonali między innymi: rekonesans miejsca zalegania obiektu, niwelację dna i częściowe odsłonięcie górnej powierzchni korpusu bomby oraz wstępne ułożenie pierścienia PCV w osi bomby na wyznaczonym miejscu. Prowadzili wybieranie urobku z wnętrza pierścienia i jego powolne zagłębianie w dnie wokół tylnej części bomby. Celem tych działań było przygotowanie bomby do deflagracji. W kolejnym dniu prace były kontynuowane. Dobre warunku pogodowe w dwa dni pozwoliły na wykonanie większości etapów operacji niż to było pierwotnie zakładane. Postęp prac był na tyle zaawansowany, że podjęto decyzję o deflagracji obiektu już we wtorkowe popołudnie.

image
Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Podczas kulminacyjnego momentu operacji, deflagracja została zainicjowana zdalnie, metodą radiową. Po kilku sekundach nastąpiła detonacja obiektu, co było jednym z przewidywanych możliwości. Proces deflagracji przeszedł płynnie w detonację i część materiału wybuchowego, która nie zdążyła się wypalić, eksplodowała.

Wszystkie założone środki bezpieczeństwa uwzględniały możliwość przejścia procesu deflagracji w detonację. Zastosowana metoda przede wszystkim nie niosła za sobą ryzyka dla żołnierzy i osób zaangażowanych bezpośrednio w operację. Bomba lotnicza Tallboy, największy niewybuch znaleziony w historii Polski, ewenement na skalę światową, została unieszkodliwiona i nie będzie stanowiła więcej zagrożenia na torze wodnym Szczecin-Świnoujście.

Tallboy była to jedna z największych (druga w kolejności, konwencjonalna) bomb zrzucanych podczas II wojny światowej. Jego masa całkowita to blisko 5400 kg, w tym 2400 kg materiału wybuchowego TORPEX o zwiększonej sile działania (co odpowiada prawie 3600 kg TNT). Bomby tego typu miały długość całkowitą 6,4 m, długość korpusu bez ogona 3,15 oraz średnicę 0,96 m. Określane były jako bomby głęboko-penetrujące. Służyły do niszczenia celów strategicznych.

image
Reklama

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.