Reklama

Siły zbrojne

SKON o polskich misjach stabilizacyjnych i wyszkoleniu żołnierzy

Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek
Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej rozmawiano za zamkniętymi drzwiami o ocenie polskiego zaangażowania w proces stabilizowania sytuacji politycznej w wybranych regionach Europy i świata, jego konsekwencjach politycznych i wojskowych dla Polski, a także o procesie przygotowania i szkolenia żołnierzy.

Jak informuje mjr Agnieszka Kossowska, podczas spotkania z senatorami Dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki przedstawił informację na temat funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w Republice Środkowej Afryki, Islamskiej Republice Afganistanu, Kosowie i Bośni i Hercegowinie. Podczas wystąpienia, generał Tomaszycki podkreślił, że polska armia powinna aktywnie uczestniczyć w procesach stabilizowania sytuacji na świecie pod auspicjami organizacji międzynarodowych. Zaangażowanie to determinuje w istotnym stopniu polską pozycję na arenie międzynarodowej, choć priorytetowymi dla Polski powinny być misje prowadzone w jej najbliższym otoczeniu oraz misje prowadzone przez organizacje, na których Polska opiera własne bezpieczeństwo, tj. NATO i UE.

Obecny na SKON Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański przedstawił działalność szkoleniową, aspekty współpracy międzynarodowej i inicjatywy sojusznicze Dowództwa Generalnego RSZ poza granicami kraju w 2015 roku, a w szczególności ćwiczenia jakie prowadziło Dowództwo na arenie międzynarodowej.

W toczącej się dyskusji podnoszono kontekst polskiego udziału w misjach stabilizacyjnych i pokojowych, część z niej poświęcono analizie sytuacji kryzysowych w Europie i na świecie. Rozmawiano o potencjalnych korzyściach i stratach, głównie na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, wojskowej i ludzkiej. Senatorowie zwracali uwagę, że o polskim zaangażowaniu w misje poza granicami kraju nie sposób mówić w oderwaniu od wyzwań jakie pojawiają się również w ramach systemu opieki nad żołnierzami wracającymi z misji. Szczególnie gwarancji poczucia bezpieczeństwa, stabilności dla poszkodowanych na misjach oraz opieki nad rodzinami żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli najwyższą ofiarę.

Generał Tomaszycki mówił, że: "misje poza granicami kraju to nie tylko bezpośrednio uczestniczący w nich żołnierze, ale także ich rodziny, które zostają w Polsce. Z biegiem czasu dostrzegamy, z jakim trudem rodziny powracają do normalnego funkcjonowania po przeżyciach związanych ze służbą ich członków w operacjach międzynarodowych. Często borykają się nie tylko z problemami natury psychicznej, ale też socjalnej. Istnieje, więc potrzeba kompleksowego podejścia do problematyki zabezpieczenia medycznego i socjalnego zapewnionego żołnierzom uczestniczącym w misjach poza granicami kraju i ich rodzinom".

Obaj Dowódcy podkreślali, że należy doskonalić system opieki nad weteranami oraz rodzinami żołnierzy poległych. Będzie to swego rodzaju dowód, że państwo polskie pamięta o żołnierzach, którzy w misjach stracili zdrowie a nawet życie.

Minister Grabski w czasie posiedzenia komisji przedstawił swoją wizytę w Afganistanie, podziękował polskim żołnierzom za wzorową i ofiarną służbę w polskich kontyngentach wojskowych, dziękował również za pielęgnowanie tradycji, codzienne poświęcenie oraz trud wkładany w codzienną, jakże niebezpieczną służbę. Dodatkowo podkreślił, że szczególnym aspektem żołnierskiej służby jest propagowanie pozytywnego wizerunku polskiej armii podczas misji poza granicami kraju. 

"Szczególną dumą napawają nas działania szkoleniowe polskich komandosów z Lublińca, którzy służą w Afganistanie" - podkreślił minister Grabski.

Na szczególne podkreślenie zasługują słowa Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej Pana Jarosława Rusieckiego, który z wielkim uznaniem wypowiedział się na temat profesjonalizmu i wyjątkowego zaangażowania polskich żołnierzy, którzy służyli, służą i będą służyć w misjach i operacjach poza granicami państwa dla budowania wspólnego bezpieczeństwa w Polsce, Europie i na świecie.

W posiedzeniu Senackiej Komisji Obrony Narodowej uczestniczyli także Jarosław Rusiecki przewodniczący komisji obrony narodowej, wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, przedstawiciele Departamentu Prawnego MON oraz kadra kierownicza DO RSZ.

Reklama

Komentarze

    Reklama