Reklama

Siły zbrojne

Rozpoczęła się konferencja Defence24 DAY

Fot. J. Sabak/Defence24.pl

Rozpoczęła się konferencja Defence24 DAY. W trakcie wydarzenia prowadzone będą dyskusje na temat najważniejszych wyzwań dla sektora bezpieczeństwa i obrony w Polsce, w regionie i na świecie. Wśrod kluczowych tematów konferencji będą rozwój i modernizacja Sił Zbrojnych RP, rozbudowa zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz wpływ wojny na Ukrainie na regionalne środowisko bezpieczeństwa.

Reklama

Defence24 Day to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona aspektom polityki obronnej i bezpieczeństwa oraz sektora zbrojeniowego. Realizowana już po raz czwarty w Warszawie, stanowi forum dialogu kluczowych przedstawicieli podmiotów międzynarodowych i krajowych, Sił Zbrojnych RP i armii państw sojuszniczych oraz partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, a także przemysłu oraz ekspertów. Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Reklama

W trakcie konferencji szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o wysłaniu do Stanów Zjednoczonych wniosku (Letter of Request) w sprawie zakupu trzech dywizjonów (sześciu baterii) systemu Wisła, będą to systemy Patriot z radarami dookólnymi.

Czytaj też

Tegoroczna edycja konferencji będzie skupiona na dyskusji dotyczącej zmian strukturalnych w Siłach Zbrojnych RP w odpowiedzi na szybko rozwijające się zagrożenia, obronie powszechnej i jej wzmocnieniu, w tym w ramach ustawy o obronie Ojczyzny a także budowie systemu bezpieczeństwa regionalnego oraz technologiom niezbędnym na polu walki przyszłości.

Reklama

Wydarzenie będzie połączone z wystawą sprzętu wojskowego dostarczanego przez krajowy i zagraniczny przemysł oraz strefą „Future War – Przyszłość Pola Walki", na której uczestnicy będą mogli zapoznać się z innowacyjnymi technologiami obronnymi. W trakcie wydarzenia prezentowane są między innymi transporter Rosomak z wieżą ZSSW-30, śmigłowiec MSB-2 oraz pojazd JLTV, a także szeroka gama bezzałogowców, sprzętu łączności i broni lekkiej.

Dyskusja w trakcie konferencji będzie też poświęcona kierunkom rozwoju polskiego przemysłu obronnego, z uwzględnieniem zaangażowania międzynarodowego i wykorzystania nowych instrumentów Unii Europejskiej i NATO. Uczestnicy będą również rozmawiać o trwającej wojnie na Ukrainie i jej wpływie na kształtowanie systemu bezpieczeństwa w całym regionie. Wśród tematów konferencji znajdą się również bezpieczeństwo energetyczne oraz budowa szeroko rozumianej odporności Państwa na zagrożenia.

Motywy przewodnie konferencji Defence24 DAY

  • adaptacja NATO w kontekście nowej koncepcji strategicznej Sojuszu;
  • współpraca wojskowa państw Europy Środkowo – Wschodniej;
  • zmiany systemowe zachodzące w SZ RP – ewolucja czy rewolucja?;
  • ustawa o obronie Ojczyzny szansą na wzmocnienie polskiego systemu obronnego
  • rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP do prowadzenia wielodomenowych operacji połączonych;
  • pole walki przyszłości, w tym cyberbezpieczeństwo;
  • Wojska Specjalne (15 lat funkcjonowania);
  • rola wojskowych służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa;- potencjał przemysłu zbrojeniowego w modernizacji sił zbrojnych;- wzmacnianie odporności państwa na szerokie spektrum zagrożeń.
Fot. K. Glowacka/Defence24.pl

Komentarze