Reklama

Siły zbrojne

Prof. Gryz: Obrona powszechna to przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa do działania w warunkach zagrożenia

Gościem najnowszego odcinka „Forum Strategicznego”, a więc wspólnego projektu Defence24.pl oraz Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS) jest prof. dr hab. Jarosław Gryz, prorektor Akademii Sztuki Wojennej. Rozmowa dotyczy zaś wyjścia poza resortowe postrzeganie pojęcia bezpieczeństwa i tym samym spróbowania ujęcia systemowego oraz zauważenia potrzeb związanych z obroną powszechną, obroną cywilną czy też sprawami strategicznego postrzegania zasobów wody, jako elementu kształtującego bezpieczeństwo Polski.

Profesor Gryz w rozmowie przeprowadzonej z prezesem FIBiS, doktorem Jackiem Raubo, zastanawia się chociażby na ile obecnie instytucje państwa, odpowiadające za bezpieczeństwo czy też szerzej rozwój Polski są ze sobą odpowiednio skonfigurowane. Rozważne są również wątki dotyczące efektywnego myślenia o procesie decyzyjnym i przełożeniu tego na odpowiednie zarządzenia własnymi zasobami.

Prof. Jarosław Gryz odnosi się również do szeroko omawianej dotychczas, w toku całego „Forum Strategicznego”, kwestii podejścia do obrony powszechnej na polskim gruncie. Zauważając wymóg odzyskania kompetencji, żeby przygotowywać społeczeństwo do możliwości reagowania w warunkach kryzysów. Chociażby w zakresie stworzenia niezbędnego zaplecza wiedzy, gdy potrzebne jest zapewnienie własnego bezpieczeństwa w warunkach powodzi.

Profesor mocno i stanowczo diagnozuje również potrzeby w zakresie szeroko pojmowanej reformy obrony cywilnej w państwie. Podkreślając przy tym, niezbędność rewitalizacji systemu aktów prawnych, które odnoszą się do przestrzeni bezpieczeństwa Polski. Zauważa również, że niezbędne jest współcześnie lokowanie strategicznej wizji względem zapasów wody, systemu retencji wody. Dostosowanych do polskich wymagań w XXI w. 

Reklama

Komentarze

    Reklama