Siły zbrojne

Koniec XII zmiany PKW w Afganistanie. Polacy odebrali Talibom kilkanaście magazynów broni i amunicji

KTO Rosomak (fot. MON)
KTO Rosomak (fot. MON)

Armia podsumowuje kończącą służbę w Afganistanie XII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Polscy żołnierze zlikwidowali 16 magazynów broni i amunicji, w tym ponad 21 ton śmiercionośnych materiałów wybuchowych domowej produkcji, 47 gotowych do użycia improwizowanych ładunków wybuchowych, 23 sztuki broni oraz ponad dwa i pół tysiąca sztuk amunicji

Wysoki poziom wyszkolenia afgańskich policjantów i żołnierzy, zapewnienie bezpieczeństwa podczas obchodów festiwalu Ghazni 2013, to tylko niektóre osiągnięcia żołnierzy XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Więcej: Sukces Polaków w Afganistanie: zatrzymali groźnego rebelianta XII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu pod dowództwem generała brygady Andrzeja Tuza od 24 października 2012 roku do 7 maja 2013 roku realizowała misję o charakterze szkoleniowo-stabilizacyjnym z celem odbudowy struktur władz afgańskich, instytucji państwa, zwłaszcza Afgańskich Sił Bezpieczeństwa do poziomu umożliwiającego im przejęcie pełnej odpowiedzialności za północną część prowincji Ghazni. Przez 7 miesięcy żołnierze z pododdziałów Zgrupowania Bojowego i Grupy Rozpoznawczej, którzy przejęli główny ciężar zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w prowincji zaplanowali i uczestniczyli w 30 operacjach wojskowych i wykonali ponad 2 tysiące patroli. dzieci. Nie należy zapominać o ogromnej roli naszych śmigieł. Każda przeprowadzona operacja lądowa i każdy patrol wspierany i osłaniany był przez śmigłowce z Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej. 713 zadań transportowych, rozpoznawczych oraz wsparcia operacji sił specjalnych i zgrupowania bojowego świadczy o olbrzymiej roli jaką odgrywają polskie śmigłowce w ramach działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Natomiast nad bezpieczeństwem żołnierzy w samym FOB Ghazni czuwała obsada Komendy Bazy, której to żołnierze prowadzili ciągłą analizę systemu ochrony i na bieżąco reagowali na zmieniające się w tym zakresie potrzeby. Więcej: Afganistan: trzech policjantów zabitych w „polskiej” prowincji Ghazni Duży wkład w działalność operacyjną kontyngentu miały niewątpliwie sukcesy odnoszone przez komandosów ze Zgrupowania Wojsk Specjalnych oraz działalność oficerów Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Ich połączone, a co najważniejsze skuteczne, działania doprowadziły do zatrzymania 6 najgroźniejszych terrorystów znajdujących się na liście JPEL (ang. Joint Prioritezed Effect List), w tym między innymi Abdula Kabira, najbardziej poszukiwanego taliba we wschodnim Afganistanie. Ten groźny terrorysta znajdował na pozycji nr 1 listy "TOP 10" RC EAST- najbardziej aktywnych talibów, operujących we wschodnich prowincjach Afganistanu. Od samego początku działalności polskich żołnierzy w Afganistanie, grupy doradców z: Wojsk Lądowych, Żandarmerii Wojskowej jak i Wojsk Specjalnych, zajmowały się szkoleniem, a następnie doradzaniem Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa. Zadania stawiane przed nimi zmieniały się wraz ze wzrostem umiejętności i samodzielności afgańskich policjantów i żołnierzy. Więcej: Zdali egzamin przed Afganistanem [FOTO] Bardzo istotną rolę odegrała działalność Polskiego Zespołu Odbudowy Prowincji PRT. Polscy specjaliści skupili się na zakończeniu realizacji 37 projektów rozwojowych, na łączną sumę ponad 20 milionów złotych i 6 milionów dolarów. Były to projekty związane z rozbudową i poprawą infrastruktury w prowincji, szkoleniami pracowników administracji publicznej oraz szkoleniami zawodowymi dla kobiet i mężczyzn. Projekty dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej, modernizacji i naprawy dróg czy chociażby najnowocześniejszego w Afganistanie Centrum Reagowania Kryzysowego przyczyniły się do poprawy infrastruktury miasta i prowincji. PKW Afganistan

Komentarze