Reklama

Siły zbrojne

Francuskie symulatory dla Wojska Polskiego?

Fot. Thales
Fot. Thales

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na pięć symulatorów taktycznych pola walki dla Wojsk Lądowych.

Reklama

Zgodnie z ogłoszeniem Inspektoratu Uzbrojenia, jako najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję konsorcjum Thales Polska Sp. z o.o., Thales AVS France oraz RUAG Defence France. Uzyskała ona 100 proc. punktów, oferty oceniano pod kątem ceny (80 proc.) i długości okresu gwarancji (20 proc.). Druga z ofert, złożona przez Rheinmetall Electronics GmbH, została odrzucona, gdyż według komunikatu IU nie była zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Toczące się postępowanie na pozyskanie przez Wojska Lądowe symulatorów jest już drugim takim przetargiem w ciągu kilku ostatnich lat. Pierwszy, ogłoszony w 2015 roku, został anulowany w 2019 roku po odwołaniu się jednego z oferentów w KIO.

Obecnie trwający, w przeciwieństwie do poprzedniego został podzielony na dwie części. Jedna obejmuje kompleksowego symulator systemu pola walki do szkolenia batalionu (KSSPW) i cztery zestawy laserowych symulatorów strzelań (LSS); a druga pięć symulatorów taktycznych współczesnego pola walki (STWPW). 

Wspomniana oferta konsorcjum spółek koncernu Thales i RUAG dotyczy drugiej części postępowania, czyli pięciu symulatorów taktycznych współczesnego pola walki. Poprzez wykorzystanie techniki symulacji komputerowej będą one przeznaczone do organizacji i realizacji ćwiczeń, szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki. 

W odniesieniu do kolejnej części postępowania, czyli zakupu kompleksowego systemu symulacji pola walki szczebla batalionu oraz laserowych symulatorów strzelań Rzecznik IU mjr Krzysztof Płatek poinformował niedawno w odpowiedzi na pytania Defence24.pl:

Jednocześnie, w odniesieniu do kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu oraz czterech zestawów laserowych symulatorów strzelań do sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych, przewidzianych na potrzeby uruchomienia Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim oraz zabezpieczenia wspólnego szkolenia wojsk polskich i sojuszniczych w pozostałych Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone są działania związane z jego pozyskaniem w możliwie najszybszym terminie.

mjr Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia

IU nie ujawnia więcej szczegółów, ale można domyślać się, że "działania związane z jego pozyskaniem w możliwie najszybszym terminie" mogą oznaczać zmianę formuły postępowania, na przykład w celu zakupu symulatora w pilnej potrzebie operacyjnej (uzasadnionej koniecznością przygotowania infrastruktury do szkolenia jednostek polskich i amerykańskich zgodnie z umową o rozszerzonej współpracy wojskowej z sierpnia 2020 roku) i/lub w trybie FMS.

Wiadomo natomiast, że jeszcze jesienią tego roku Drawsku Pomorskim planowane jest przeprowadzenie ćwiczenia Victory Eagle, które jak informowało Dowództwo Generalne RSZ "wspomóc proces budowy Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko". To, czy i w jakim stopniu z realizacją tego ćwiczenia skorelowane będą działania IU i MON związane z pozyskaniem systemu, jest kwestią otwartą.

KSSPW oraz LSS wspomogą prowadzenie ćwiczeń w rzeczywistych warunkach terenowych i atmosferycznych, zarządzanie przydzielonymi symulowanymi środkami bojowymi, doskonalenie umiejętności w zakresie kierowania ogniem podczas wykonywania zadań ogniowych, symulację rażenia celu oraz ocenę trafienia celu. Systemy będą też wyposażone w oprogramowanie zawierające narzędzie wspomagające ćwiczący sztab (dowództwo, zespół) w wypracowaniu decyzji oraz ocenie przeprowadzonego ćwiczenia. W skład systemów mają wchodzić między innymi czujniki i nadajniki laserowe umieszczone na wybranych pojazdach i elementach wyposażenia wykorzystywanych przez ćwiczących żołnierzy, a także urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wzajemną komunikację, współdziałanie, archiwizację i zobrazowanie ćwiczenia.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama