Reklama

Siły zbrojne

Cenzurki dla drużyn

Drużyny szykują się do działań w ramach XIII zmiany PKW Afganistan - fot. chor. Rafał Mniedło
Drużyny szykują się do działań w ramach XIII zmiany PKW Afganistan - fot. chor. Rafał Mniedło

W tym tygodniu teren wokół „Wzgórza Prezydenckiego” koło Świętoszowa był miejscem gdzie ponad 150 żołnierzy z kompanii odwodowej XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie zostało poddanych sprawdzeniu swoich umiejętności. 8 i 9 stycznia br. certyfikowano najmniejsze organizmy funkcyjne w wojsku czyli drużyny.10 Brygada Kawalerii Pancernej (10BKPanc) otrzymała zadanie przygotowania i utrzymywania w gotowości do użycia kompanii odwodowej XIII zmiany PKW Afganistan. Są to tzw. rezerwy dla głównych sił będących w Afganistanie, które pozostają na czas zmiany w kraju. -Mimo, że jesteśmy w odwodzie musimy być przygotowani równie dobrze jak inni żołnierze XIII zmiany. Gdy otrzymamy sygnał w ciągu 15 dni mamy być gotowi do wykonywania zadań bojowych poza granicami kraju – mówił dowódca kompani kapitan Jan Bochnacki.

Przeprowadzona certyfikacja drużyn była podsumowaniem pierwszego etapu szkolenia kompani, który rozpoczął się w zeszłym roku. Sprawdzano na nim wiedzę teoretyczną żołnierzy, jak np. znajomość systemów meldunkowych czy też zasad użycia siły. Jak również poddano egzaminowi umiejętności praktyczne żołnierzy. I tak drużyny przechodzące poszczególne punkty były sprawdzane w działaniu w czasie strzelania sytuacyjnego, przygotowania tymczasowego posterunku kontrolnego, działania w zasadzce, czy też udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Jeden z punktów, jakim było działanie drużyny na tymczasowym posterunku kontrolnym zawierał wiele elementów. Nie tylko sprawdzano, czy żołnierze umieją przeprowadzić kontrolę osobistą oraz przeszukać pojazd. Najbardziej skupiono się na umiejętności obserwacji terenu przez żołnierzy drużyny. –Najważniejsze jest obserwowanie zachowania ludności cywilnej wokół posterunku – opowiadał prowadzący punkt młodszy chorąży Sebastian Wróblewski.

W rejonie przygotowanego przez żołnierzy posterunku, została zainscenizowana wioska, której „mieszkańcy” mieli za zadanie wykonywania rozmaitych czynności, takich jak zbliżanie się do posterunku, nagrywanie telefonami punktu oraz jego obserwacja. –Naszym zadaniem było „utrudnić” działanie drużyny na posterunku oraz zmusić tym dowódcę drużyny na udanie się na rozmowy do wioski – opowiada sierżant Tomasz Nowak, odgrywający starszego wioski.

Certyfikacja drużyn zakończyła pierwszy etap szkolenia kompanii. Przed żołnierzami jeszcze wiele dni szkolenia, a następnie certyfikacja plutonów oraz kompanii. Jednakże wielu żołnierzy tego poddziału było już na misjach i dobrze znają ten chleb. -Wszyscy żołnierze mojej drużyny znają te procedury. Takie czynności prowadzili realnie w Afganistanie na wcześniejszych misjach tak, więc mają duże doświadczenie i przeżycia – mówił starszy kapral Marek Wasinkiewicz.

W 2010 i 2011 roku prawie 3000 żołnierzy „Czarnej Dywizji” stanowiło siły główne Polskich Sił Zadaniowych w państwie Hindukuszu. Wówczas VIII zmianę reprezentowała także 10 Brygada, a zmieniali ich wojskowi z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

chor. Rafał Mniedło
Reklama

Komentarze

    Reklama