Siły zbrojne

Armie Świata: Wojska Lądowe Republiki Chińskiej na Tajwanie

Fot. SZ Republiki Chińskiej na Tajwanie

Tajwańskie wojska lądowe są obecnie największym komponentem systemu obrony wyspy, a przez to borykają się z największymi problemami w zakresie procesów modernizacyjnych. Władze w Tajpej muszą bowiem dokonać niejako zmiany jakościowej jeśli chodzi o system dowodzenia i kontroli jednostek wojsk lądowych, przygotowując je do nowoczesnego pola walki i większej samodzielności na wypadek zaatakowania Tajwanu. Analogicznie trwają prace nad wielką reformą systemu szkolenia i budowania rezerw kadrowych, pozwalających na efektywne wzmocnienie jednostek liniowych na wypadek konfliktu zbrojnego.

Oczywiście, jednocześnie nie da się uciec przed pytaniami o jakość wykorzystywanego uzbrojenia i wyposażenia. Wiele z systemów pamięta bowiem okres zimnowojennej świetności, a dziś ich użytkowanie jest problematyczne i generuje również wysokie koszty z racji ciągłej pracy nad utrzymaniem ich w linii . Stąd również siły lądowe stały się beneficjentami kilku głośnych zakupów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych na czele z pozyskaniem nowych czołgów podstawowych. Tak czy inaczej, bez efektywnych wojsk lądowych władze tajwańskie nie będą mogły mówić o sprawnym systemie obrony i stąd ciągła praca nad ich poprawą.

Komentarze