Przemysł Zbrojeniowy

Konferencja NATCON - „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

 • A Challenger 2 main battle tank during an exercise in Poland. Both Britain and Poland are to become framework nations for the VJTF. Photo: MoD UK/Crown Copyright.

W dniach 20-22 czerwca 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, jako projekt towarzyszący XIV Bałtyckim Targom Militarnym BALT-MILITARY-EXPO (BME).

Organizatorami Konferencji NATCON są największe gdyńskie instytucje związane z techniką morską na rzecz bezpieczeństwa: Akademia Marynarki Wojennej (AMW) i wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), współdziałające na mocy porozumienia z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. (MTG), podpisanego w listopadzie 2011 roku. Porozumienie to pozwoliło połączyć dwa ważne, trójmiejskie wydarzenia, jakimi były: Targi BME oraz Konferencja NATCON.

Fot. OBR CTM

Targi BME, organizowane od 1998 roku przez MTG S.A., są ściśle związane z morzem i wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, najnowszych systemach obronnych, ratownictwa na morzu i lądzie. Dedykowane są Marynarce Wojennej RP, innym rodzajom wojsk oraz formacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Natomiast Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON wywodzi się z organizowanego przez CTM w latach 1987-2005 roku Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, kontynuowanego od 2007 roku w formule Konferencji NATCON, organizowanej wspólnie przez CTM oraz Instytut Broni Morskich AMW.

Od momentu podpisania porozumienia zarówno NATCON, jak i BME stały się integralnymi elementami na stałe wpisującymi się w kalendarz najważniejszych wydarzeń Europy Środkowo-Wschodniej, poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Konferencja jest kierowana do przedstawicieli Sił Zbrojnych, instytucji i firm działających w obszarze wojskowej i cywilnej techniki morskiej, obronności i bezpieczeństwa na morzu oraz ratownictwa morskiego itd.

W 2014 roku do grona współorganizatorów Konferencji dołączyły: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej oraz Politechnika Gdańska. Przełożyło się to na zwiększenie jej zasięgu oraz skali oddziaływania na potencjalnych odbiorców. O wzrastającej roli Konferencji świadczy coraz większy rozmach jej kolejnych edycji. W 2012 roku w jej V jubileuszowej edycja wzięło udział 130 uczestników, pochodzących z 6 krajów (Polska, Francja, Holandia, Szwecja, Niemcy, USA). W trakcie trzydniowych obrad zaprezentowano 53 referaty i komunikaty wygłoszone przez prelegentów reprezentujących 28, zarówno krajowych jak i zagranicznych, instytucji i firm.

Fot. OBR CTM

Kolejna edycja Konferencji, która odbyła się w 2014 roku, zgromadziła już około 200 uczestników wywodzących się z 12 krajów (Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii, Szwecji, Włoch, Izraela, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych i Meksyku). Uczestnicy wysłuchali ponad 80 referatów wygłoszonych przez przedstawicieli ponad 50 krajowych oraz zagranicznych instytucji i przedsiębiorstw.

Tegoroczna edycja Konferencji to potwierdzenie dalszego zacieśniania współpracy trzech wspomnianych instytucji, której celem jest budowa międzynarodowej platformy wymiany wiedzy oraz nawiązanie dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym, przemysłem oraz użytkownikiem szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego państwa.

NATCON w 2016 roku będzie integralną częścią XIV edycji Targów BME i zostanie wraz z nimi objęty patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Wśród członków Komitetu Honorowego, wspólnego dla obydwu przedsięwzięć, znaleźli się przedstawiciele:

 • Rządu RP (Minister Spraw Zagranicznych dr Witold Waszczykowski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki);
 • Urzędów Państwowych (Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński);
 • Parlamentu (Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki);
 • Sił Zbrojnych RP (Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Połuch);
 • Organów Administracji Publicznej (Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz);
 • Formacji mundurowych (Szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski, Komendant Główny Straży Granicznej mjr SG Marek Łapiński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski);
 • Episkopatu Polskiego (arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański gen. dyw.).

Nad merytoryczną wartością Konferencji NATCON czuwa Komitet Programowy, któremu przewodniczy Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian, natomiast wartość naukową nadzoruje Komitet Naukowy, kierowany przez Rektora-Komendanta AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. W skład wspomnianych Komitetów wchodzą m. in. przedstawiciele: Ministerstw, Marynarki Wojennej RP z Inspektorem Marynarki Wojennej i Dowódcą Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego na czele, formacji mundurowych, administracji państwowej, podmiotów administracji morskiej, instytucji naukowych i firm związanych z techniką wojskową i bezpieczeństwem morskim państwa itd.

Tegoroczna edycja Konferencji obejmie tematykę skupioną w trzech głównych panelach, jakimi są: morskie systemy walki (platformy: morskie, powietrzne, brzegowe; systemy uzbrojenia; systemy C4ISR), system bezpieczeństwa morskiego (bezpieczeństwo i ochrona żeglugi; monitorowanie obszarów morskich; ochrona portów i infrastruktury krytycznej; wsparcie nawigacyjne i hydrograficzne; poszukiwanie i ratownictwo morskie; współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na morzu) oraz eksploatacja techniki morskiej (systemy informatyczne, uzbrojenie i sprzęt specjalistyczny; systemy symulacyjne i trenażery; badania i certyfikacja wyrobów w zakresie obronności i bezpieczeństwa; wsparcie logistyczne).

Fot. OBR CTM

Trzy najbardziej nowatorskie referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną uhonorowane prestiżowymi nagrodami w postaci „kryształowych latarni”. Laureaci nagród zostaną wyłonieni w specjalnie zorganizowanym w tym celu konkursie, zainicjowanym podczas poprzedniej edycji Konferencji.

W czasie NATCON-u, po raz kolejny, odbędzie się Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, zorganizowana przez uczelniane koła naukowe i doktoranckie, pozwalające na wymianę doświadczeń przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju środowiska studenckiego i doktoranckiego na polskich uczelniach wyższych. Także ta inicjatywa objęta jest konkursem, który w tym wypadku ma wyłonić jeden najlepszy referat, nagradzany „kryształową latarnią”.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie www.natconference.eu.

Komentarze (5)

 1. larum.

  Na miłośc boską przestancie biesiadować ,tylko zacznijcie wprowadzać do wojska jakiś konkretny sprzęt.! Tysiące słów,spotkań,lanie wody i od 10 lat ,......NIC.

 2. Red

  Skąd to malkontenctwo u oficera wojsk lądowych? Odpowiadając jednak na zasadnicze pytanie zadane na końcu wypowiedzi to: to ten najlepszy referat tak wpłynie na bezpieczeństwo morskie RP jak dobrze umie czytać ze zrozumieniem czołówka SZ.

 3. Krzysiek

  Problem chyba leży w tym że MW sama nie do końca wie czego chce a dochodzi do tego kompletny brak planowania długofalowego od strony polityki zajmując ej się Polską Armią. To tak jak z tymi śmigłami od początku nawet założenia były beznadziejne.

 4. oficer wojsk lądowych

  Bardzo należy się cieszyć z kolejnej wspaniałej konferencji, która oczywiście z założenia zakończy się sukcesem w postaci zebranych pokonferencyjnych materiałów, których i tak nikt prawdopodobnie czytał nie będzie ale przyda się do doktoratów, habilitacji i profesury. Najważniejsze, że będzie nagrodzony najlepszy referat. Jestem ciekawy na ile on wzmocni bezpieczeństw morskie RP.

 5. FX23

  Kolejna konferencja tak dla odmiany i w ramach dobrej zmiany...