Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim

Statek ratowniczy typu SAR 3000 M/S Pasat należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. sar.gov.pl
Statek ratowniczy typu SAR 3000 M/S Pasat należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. sar.gov.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy mają pozwolić m.in. na sprawniejsze przekazywanie służbom ratowniczym informacji o liczbie pasażerów na statku w razie wypadku.

Ustawa wdraża do porządku polskiego prawa przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich.

Nowe przepisy mają zapewnić jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro (statkach pasażerski przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych) oraz na szybkich statkach pasażerskich (przewożących powyżej 12 pasażerów) w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej. Celem nowych przepisów jest także włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu - wyjaśniono.

image
Statek ratowniczy typu SAR 1500 M/S Monsun należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. sar.gov.pl

Chodzi m.in. o zapewnienie morskim służbom ratowniczym natychmiastowego dostępu do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich. Armatorzy będą przekazywać dane osobowe pasażerów bezpośrednio do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego, co ma przyczynić się do zwiększenia ich dostępności dla służb ratowniczych i zwiększenia efektywności działań ratowniczych.

image
Służący do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na akwenach portowo-redowych i przybrzeżnych morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Czesław II należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. sar.gov.pl

"Katalog obowiązkowych inspekcji został rozszerzony o inspekcję w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej, która będzie przeprowadzana na statkach pasażerskich typu ro-ro i szybkich statkach pasażerskich polskiej przynależności uprawiających żeglugę między portem na terytorium RP a portem leżącym na terytorium państwa trzeciego albo na obszarach morskich RP, na których mogą pływać statki pasażerskie klasy A (na statkach na pasażerskich typu ro-ro i szybkich statkach pasażerskich, na których inspekcja nie będzie przeprowadzana przez inspekcję państwa portu)" - podała kancelaria.

image
W działaniach ratownictwa morskiego regularnie biorą też udział siły zbrojne. Na zdjęciu W-3RM Anakonda podczas pozorowanej akcji ratowniczej. Fot. B. Sulik

Dodano, że np. w przypadku stwierdzenia podczas inspekcji, że "stan statku lub sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, poważne zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska morskiego, albo warunki pracy lub życia marynarzy nie spełniają wymagań określonych w Konwencji o pracy na morzu, organ inspekcyjny wydaje decyzję o zatrzymaniu statku lub wstrzymaniu operacji, podczas których zostały stwierdzone nieprawidłowości, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności".

Ustawa wchodzi w życie 21 grudnia 2019 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących działania Służby SAR, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

image
Obszar odpowiedzialności Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na Bałtyku. Grafika: sar.gov.pl

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR jest służbą do zadań poszukiwawczych i ratowniczych wobec osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu (bez względu na okoliczności w jakich znalazły się w niebezpieczeństwie), oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego. Wydzielono ją z Polskiego Ratownictwa Okrętowego na mocy Ustawy  o bezpieczeństwie morskim z dnia 9 listopada 2000 roku. W swoim obecnym kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 2002 roku.  Jej działanie regulują akty prawne zarówno międzynarodowe (Konwencja SAR sporządzona w Hamburgu 27 kwietnia 1979 roku oraz Konwencja Helsińska sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 roku) oraz krajowe (m.in. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim oraz ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 1995 r. nr 47, poz. 243 - z późniejszymi zmianami). Jest dowodzona z Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni.

image
Morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Kapitan Poinc - flagowa jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Fot. sar.gov.pl

Obecnie stan osobowy Służby to ok. 300 osób. Ma ona do dyspozycji morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Kapitan Poinc (stanowiący jej jednostkę flagową), trzy statki ratunkowe typu SAR 3000, siedem statków typu SAR 1500 i morski statek ratowniczy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych m/s Czesław II oraz łodzie ratownicze RIB typu Baltic Parker 900, Gemini Waverider 600, Ł-4800, S-6500 i specjalistyczne samochody ratownicze. Sprzęt ten jest dyslokowany w 14 placówkach na całym wybrzeżu RP. W trakcie swoich działań MSPiR regularnie współpracuje z jednostkami Sił Zbrojnych RP, w szczególności z Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej (stacjonującą w 43. "Oksywskiej" i 44. "Kaszubsko-Darłowskiej" Bazie Lotnictwa Morskiego).

PAP/ Defence24.pl

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze (1)

  1. oskarm

    Mapka z granicą polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej jest nieaktualna.

Reklama