Reklama

Polityka obronna

Kluczowe stanowisko w NATO nie dla Polaka

Fot.Defence24.pl
Fot.Defence24.pl

Holenderski admirał Rob Bauer został wybrany na przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. O to stanowisko ubiegał się także szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak.

Admirał Rob Bauer będzie 33. szefem Komitetu Wojskowego NATO. Zastąpi on brytyjskiego marszałka sił powietrznych Sir Stuarta Peacha, który sprawuje tą funkcję od 2018 roku. Zmiana na stanowisku planowana jest w połowie 2021 roku, jednak wyboru, w głosowaniu korespondencyjnym, dokonano już teraz.

Rob Bauer jest od 2017 roku szefem obrony Holandii (najwyższym rangą wojskowym, odpowiednikiem szefa Sztabu Generalnego). Wcześniej, w latach 2015-2017 był zastępcą szefa obrony, a od 2011 roku zajmował się planowaniem rozwoju zdolności holenderskiej armii, m.in. w zakresie cyberobrony. W czasie liniowej służby dowodził fregatą HNLMS De Ruyter oraz okrętem desantowym HNLMS Johan de Witt. Do akademii morskiej sił zbrojnych Holandii wstąpił w 1981 roku, a jako oficer służy od roku 1984.

image
Fot. Ministerstwo obrony Holandii.

 

O stanowisko szefa Komitetu Wojskowego NATO ubiegał się także szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund Andrzejczak. Ostatecznie jednak jego kandydatura nie została wybrana. O tym, że gen. Andrzejczak będzie starał się o funkcję „najwyższego wojskowego” w NATO poinformowano w połowie br., stosowną rekomendację wydał szef MON Mariusz Błaszczak.

Komitet Wojskowy NATO to najwyższa instytucja o charakterze doradczym, wspierająca Radę Północnoatlantycką i Grupę Planowania Nuklearnego w podejmowaniu decyzji politycznych. Podobnie jak w Radzie, decyzje w Komitecie Wojskowym podejmowane są na zasadzie konsensusu.

Komitet Wojskowy jest też odpowiedzialny za wdrażanie środków wojskowych na bazie decyzji politycznych Rady. Wyznacza również rekomendacje dla najwyższych dowódców sił sojuszniczych. Odpowiada również za opracowanie długofalowych polityk i planowanie rozwoju zdolności NATO.

Komitet Wojskowy spotyka się najczęściej w składzie Stałych Przedstawicieli Wojskowych państw członkowskich NATO, pod kierownictwem przewodniczącego, natomiast trzy razy do roku spotkania odbywają się na szczeblu szefów obrony – najwyższych oficerów krajów członkowskich.

Komentarze