Reklama

Polityka obronna

Ukraina tworzy system szybkiego powoływania rezerwistów

Fot. mil.gov.ua
Fot. mil.gov.ua

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński podpisał ustawę, która pozwala na powoływanie rezerwistów do służby rezerwistów bez ogłaszania mobilizacji. Pozwoli to na szybsze wzmocnienie jednostek wojskowych i podniesienie ich zdolności bojowej.

Ustawa została przyjęta przez Radę Najwyższą Ukrainy w marcu i wprowadza nowy rodzaj służby - „służba żołnierza rezerwy w szczególnym okresie”. Powołania takie będzie ogłaszał prezydent na wniosek głównodowodzącego sił zbrojnych, wzywając takie osoby do służby wojskowej w celu „operacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych Ukrainy”. Powołania rezerwistów będą więc mogły być realizowane jeszcze przed ogłoszeniem pełnej mobilizacji, co znacząco zwiększy elastyczność zarządzania rezerwami.

Teoretycznie z trybu tego można korzystać jedynie w „szczególnym okresie”, ale na Ukrainie taka sytuacja występuje od ogłoszenia pierwszej mobilizacji w marcu 2014 roku do dnia dzisiejszego. De facto samo trwanie konfliktu na wschodzie kraju i zajęcie przez Rosję oraz wspieranych przez Moskwę tzw. „separatystów części terytorium Ukrainy wystarczy do uzasadnienia tego typu powołań.

Ustawa jest odpowiedzią na problemy z ukompletowaniem jednostek w wymaganym potrzebami zakresie. Zgodnie z ustawą warunki, zakres i tryb wezwania zostaną określone w stosownym dokumencie przez prezydenta Ukrainy. Rezerwiści powołani w tym trybie do służby mają zachować prawo do pracy na zajmowanej stanowisku i otrzymają średnim wynagrodzenie. Tym, którzy nie pracują, państwo wypłacać będzie równowartość płacy minimalnej.

Rozwiązanie, na jakie zdecydowały się władze Ukrainy stanowi odpowiedź na agresywne działania prowadzone przez Moskwę. Rosja na ogół dąży do utrzymywania konfliktu na Ukrainie poniżej progu otwartej wojny, ale jednocześnie stopień zagrożenia wymaga zdecydowanie wyższego poziomu gotowości ukraińskiej armii, niż w czasie pokoju, a więc i uzupełniania jej rezerwistami według potrzeb. Nowe przepisy ułatwią więc utrzymywanie takiej zdolności.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama