Przemysł Zbrojeniowy

Centrum Techniki Morskiej otrzymało „Świadectwo uznania” PRS

Fot. www.ctm.gdynia.pl
Fot. www.ctm.gdynia.pl

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM) otrzymał od Polskiego Rejestru Statków (PRS) „Świadectwo Uznania”, przyznane w związku z wysoką oceną świadczonych przez OBR CTM usług laboratoryjnych.

„Świadectwo uznania” dla CTM zostało przyznane 29 czerwca 2017 roku przez kierownictwo Centrali Polskiego Rejestru Statków (PRS). Jest to dowód uznania za wysiłki, jakie specjaliści Centrum Techniki Morskiej włożyli w przygotowanie się do realizowania badań zgodnych z oczekiwaniami swoich partnerów i klientów. „To właśnie w tym celu CTM zdecydowało się rozszerzyć ofertę usługową swoich laboratoriów o możliwość przeprowadzania kolejnych badań i prób według wymagań i metod uznawanych przez Polski Rejestr Statków, w szczególności w oparciu o Publikację nr 11/P”.

Fot. www.ctm.gdynia.pl

„Świadectwo uznania” potwierdziło, że Ośrodek uzyskał kompetencje zapewniające zdolność do przeprowadzenia badań zgodności wyposażenia stanowiącego elementy techniki morskiej z wymaganiami Polskiego Rejestru Statków. Dzięki temu CTM odgrywa istotną rolę „w procesie oceny zgodności wyrobów nie tylko na rzecz szeroko pojętych obronności i bezpieczeństwa, ale również na potrzeby badań komercyjnych i dla armatorów cywilnych”.

Specjaliści Ośrodka podkreślają, że rozwijane zaplecze techniczne w połączeniu z posiadanymi certyfikatami i kompetencjami pozwala na świadczenie kompleksowych usług badawczych. Badania urządzeń, obiektów oraz systemów, prowadzone od wielu lat w oparciu o bazę laboratoryjną OBR CTM obejmują przede wszystkim obszary: kompatybilności elektromagnetycznej, oddziaływania czynników środowiskowych (mechanicznych i klimatycznych), rozkładu potencjału elektrochemicznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznym, bezpieczeństwa użytkowania wyrobu, pomiarów pola magnetycznego od mechanizmów i urządzeń technicznych oraz BHP. 

Prezes Zarządu należącego do PGZ OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian podkreślił, że potencjał laboratoriów Ośrodka jest często wykorzystywany do realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, w tym NATO czy Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Nowe kompetencje wraz z posiadanym w tej dziedzinie ponaddwudziestoletnim doświadczeniem i nowoczesną bazą laboratoryjną Ośrodka tworzą podatny grunt pod zintensyfikowany wzrost badań laboratoryjnych, które staną się jeszcze bardziej kompleksowe. Potencjał naszych laboratoriów jest często wykorzystywany do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach programów krajowych, NATO czy Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.