Zmiany w płatnościach dla żołnierzy niezawodowych

2 listopada 2020, 14:48
Cwiczenie
Fot. plut. Bartek Grądkowski, www.wojsko-polskie.pl

30 października do uzgodnień między resortowych trafił projekt rozporządzenia, które wprowadzi szereg zmian w płatnościach uposażeń i innych należności przysługujących żołnierzom niezawodowym. Jakie zmiany przewidziano w projekcie i w jaki sposób wpłyną one na żołnierskie portfele?

Zobacz także
Reklama

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych został opublikowany w serwisie legislacja.gov.pl. Poza projektem zamieszczono także uzasadnienie, w którym resort obrony narodowej przybliża czym kierował się proponując zmiany w obowiązujących przepisach.


Dłuższy termin na wypłatę uposażenia

Propozycja resortu zakłada wprowadzenie nowego terminu wypłaty uposażenia dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących rotacyjnie terytorialną służbę wojskową. Aktualnie uposażenie zasadnicze wypłacane jest za dany miesiąc w terminie pięciu dni roboczych od zakończenia ćwiczeń wojskowych lub rotacyjnego pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W uzasadnieniu resort wskazuje, że ocenia ten termin jako zbyt krótki i nie pozwalający na obsługę kadrowo-finansową przez jednostki WOT (opracowanie wykazów żołnierzy uprawnionych do uposażania) oraz WOG-i (realizacja wypłat). W konsekwencji dochodzi sporadycznie do sytuacji, w których wypłata uposażenia następuję z opóźnieniem, co może rodzić po stronie żołnierza roszczenie o wypłatę odsetek ustawowych. Resort postanowił więc wydłużyć termin płatności tych uposażeń do 10 dni powołując się tu na doświadczenia w zakresie wypłat uposażeń żołnierzy zawodowych. Wydłużenie terminów wypłaty pozytywnie odbiorą z pewnością pracownicy instytucji wojskowych odpowiedzialnych za wypłaty tych środków. Warto jednak pamiętać, że warunki finansowe żołnierzy zawodowych, niezawodowych i pełniących służbę w trybie rotacyjnym nie są takie same. Dlatego zmiana ta może budzić wątpliwości.

Nowy tryb wypłaty uposażań dla ćwiczących powyżej 30 dni

Dodatkowo urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej zaproponowali wprowadzenie dodatkowego 10-dniowego terminu wypłaty uposażenia dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pełniących terytorialną służbę wojskową ponad 30 dni, po każdym miesiącu jej odbywania. Aktualnie w zgodzie z obowiązującymi przepisami, żołnierze ci otrzymują uposażenie dopiero po zakończeniu pełnienia służby wojskowej, co przekłada się negatywnie na sytuację materialną żołnierzy i budżety rodzinne. Mając to na uwadze przygotowano zmianę, która pozwoli na comiesięczne wypłaty tych należności. Ponadto zarekomendowano także wprowadzenie osobnego terminu wypłaty dodatku przysługującego za gotowość bojową, przysługującego żołnierzom pełniącym rotacyjnie terytorialną służbę wojskową. W obecnym stanie prawnym dodatek ten wypłaca się wraz z uposażeniem za dany miesiąc. Jednak w związku z zawieszeniem ćwiczeń wynikającym z przejścia WOT w tryb działań kryzysowych (COVID-19) wypłata dodatków nie jest możliwa we wskazanym terminie. Proponowane zmiany zakładają, że w tego typu sytuacjach wypłata dodatków następowała będzie w terminie do 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek za gotowość bojową.

Zmiana wysokości kosztów pogrzebu

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie uzależnia maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza organizowanego na koszt wojska od kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu śmierci żołnierza. Wysokość tego świadczenia rośnie więc wraz z podwyżkami stawek uposażenia zasadniczego. Jak czytamy w uzasadnieniu skutkuje to wzrostem wydatków z budżetu MON. Urzędnicy resortu w uzasadnieniu zmian wskazują, że wysokość zasiłku pogrzebowego ustalona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest stała i wynosi 4 000 zł. Resort w przedstawionym projekcie zdecydował się na określenie stałej kwoty kosztów organizacji pogrzebu żołnierza ustalając jej wysokość na dotychczasowym poziomie, czyli 20 550 zł. Ministerstwo zaznacza, że obecna kwota zwrotu kosztów pochówku nadal będzie umożliwiają pokrycie kosztów pogrzebu żołnierza stosownie do przyjętych w Polsce zwyczajów.

image
Reklama

 

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 9
Reklama
taka prawda
wtorek, 3 listopada 2020, 15:20

Jakie 5 dni? Na pieniądze za gotowość czeka się co najmniej miesiąc - półtora, a zazwyczaj dłużej. Za rotację płacą jak im się podoba, a w zakresie zwrotu za dojazd panuje totalna uznaniowość. Ogólnie pieniądze z wojska zawsze są niespodzianką. Więc jeśli ktoś chciałby iść do WOT i liczy na pieniądze, to lepiej poszukać innego źródła dochodu.

waldek
wtorek, 17 listopada 2020, 18:42

chyba nie jesteś w WOT bo ja jestem półtora roku i nigdy nie było sytuacji by ktoś z mojej kompanii a i batalionu miał nieterminowo wypłacone pieniądze

Przemo
wtorek, 22 grudnia 2020, 17:46

No ja akurat jestem w TSW i też do dziś nie dostał et za gotowość ani zapaśnik powołanie z początku grudnia. Więc coś długo to trwa.

marian
środa, 4 listopada 2020, 08:22

Ale co ma termin płatności do ogólnej ilości dostawanych pieniędzy? Ja tam nigdy nie narzekałem na terminy, a z pieczątkami za ćwiczenia wchodzą mi już na okładki. A jak ktoś chce zarabiać prawdziwe pieniądze, to niech idzie do pracy, a nie do służby.

lekarz
poniedziałek, 9 listopada 2020, 16:12

Pana wypowiedź jest szokująca. Nie płacenie w terminie to po prostu kradzież. Proszę spróbować jako prowadzący firmę nie zapłacić w terminie ZUS albo Izbie Skarbowej. A odsetki od niezapłaconych w terminie kwot? Czy jak nie zapłaci żołnierz lub terytorials w terminie za mieszkanie, prąd itp. to mu darują odsetki albo nie odetną prądu lub gazu?

Perun Shogun
wtorek, 3 listopada 2020, 10:25

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Dlaczego Polska brnie w ten poroniony pomysł WOT. Dlaczego nie skorzysta z gotowych wzorów jak w USA czy UK. Rezerwa, rezerwa i jeszcze raz rezerwa! Ale nie obowiązkowe jak za starych czasów. Kontrakty 2-5letnie. Najlepsi dostają kolejny i kolejny i dopiero po 15latach na kontrakcie zawodowstwo i nie 25 lat szeregowiec i na emeryturę. 35lat i będzie wtedy już sierżantem albo oficerem. Każdy kto po 5 latach szkolenia odejdzie do cywila będzie rezerwą i będzie dostawał kieszonkowe za gotowość i pieniądze za ćwiczenia. Kiedyś to już napisałem na tym forum - 300PLN za dzień w weekend dla WOTowca to przecież 2400 za miesiąc - nie lepiej zapłacić to rezerwiscie, który potem odejdzie do cywila. Teraz MON nie chce brać szeregowców bo po 15 latach już musi płacić im emerytury że swojego budżetu. To jest chore. Jak i WOT.

piątek, 13 listopada 2020, 09:39

Źle pan liczy. 117zl za dzień to nie daje 300zł za weekend. 4 weekendy jeśli ktoś będzie służył to daje z dodatkiem za gotowość nie całe 1300zł!

marian
wtorek, 3 listopada 2020, 14:14

A skąd Pan ma informacje o 300 złotych za jeden dzień? Może jeżeli jest to tylko jeden weekend w miesiącu i dodając ten ich dodatek, to wyjdzie 300 złotych, ale ten dodatek jest tylko raz w miesiącu, i jeżeli nawet żołnierz TSW przesłużyłby 200 dni w miesiącu, to i tak dodatku dostanie tylko 300 złotych. Ale założenia tego dodatku miały być takie, że za te 3 stówy żołnierz dba o kondycję przez cały miesiąc, ogranicza dalsze wyjazdy, jeżeli jest potrzeba, przygotowuje się do zaplanowanych ćwiczeń. Jak jest w praniu, to ja nie wiem, ale niby tak miało być.

pro-wot
wtorek, 3 listopada 2020, 17:25

I tak jest.

Tweets Defence24