Reklama

Siły zbrojne

Żołnierze zwolnieni z egzaminu z WF. Decyzja MON

Fot. 10BKPanc
Fot. 10BKPanc

Zgodnie z najnowszą decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2021 roku, żołnierze z powodu występującej pandemii koronawirusa zostają zwolnieni z egzaminu z WF-u. Obostrzenia wprowadzone przez Rząd RP mogłyby stanąć na przeszkodzie w przygotowywaniu się do egzaminów.

W związku w występującą pandemią koronawirusa Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję o zaprzestaniu przeprowadzania egzaminów z wychowania fizycznego żołnierzom zawodowym w roku 2021.

§ 1. 1. W związku z ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z wystąpienia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwalniam z przyczyn zdrowotnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2021 r. żołnierzy zawodowych.

§ 1. 2. Zwolnieniem ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2021 r. obejmuje się wszystkich żołnierzy zawodowych, którzy podlegają sprawdzianowi sprawności fizycznej.

Decyzja nr 90/MON Ministra Obrony Narodowej, paragraf 1, punkty 1-2

Decyzja została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej. Weszła ona z dniem jej ogłoszenia tj. 5 lipca.

Podobna sytuacja miała rok wcześniej, na początku ogólnoświatowej pandemii COVID-19. Wtedy w połowie kwietnia została opublikowana tożsama decyzja i zwalniała w 2020 roku wszystkich żołnierzy zawodowych objętych sprawdzianem.

Reklama
Reklama

Jeszcze przed pandemią generał Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego WP zapowiedział, że wojsko będzie w 2020 roku promowało zdrowy tryb życia i sprawność fizyczną.

Reklama

Komentarze

    Reklama