Siły zbrojne

MON o oficerach "dobranych przez PO". Gen. Różański odpowiada

Fot. Czesław Cichy
Fot. Czesław Cichy

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w komunikacie, że przeprowadziło „szeroką wymianę kadr”, zastępując „oficerów dobranych przez Platformę Obywatelską”. Do sprawy odniósł się były Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański, który stwierdził „do dziś myślałem, że jestem generałem RP”.

W związku z wczorajszym, niejawnym posiedzeniem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poświęconym zmianom kadrowym w armii MON wydało komunikat w tej sprawie. W jego treści stwierdzono między innymi, że Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz „przeprowadził szeroką wymianę kadr na najwyższych stanowiskach w jednostkach operacyjnych, każdorazowo zastępując oficerów dobranych przez Platformę Obywatelską oficerami o dużym doświadczeniu bojowym w Iraku i Afganistanie i przeszkolonych we współpracy z wojskami NATO”.

W nawiązaniu do komunikatu wydanego przez resort obrony były Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański przypomniał na portalu społecznościowym, że pierwszy awans generalski otrzymał od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, drugi – od Lecha Kaczyńskiego, a trzeci od Bronisława Komorowskiego. Stwierdził też: „do dziś myślałem, że jestem generałem RP”.

Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, że w Sztabie Generalnym zmiany kadrowe objęły 90 proc. stanowisk dowódczych, a w Dowództwie Generalnym RSZ – 82 proc. Na stanowisko szefa Sztabu Generalnego mianowano gen. broni Leszka Surawskiego. Wcześniej gen. Surawski sprawował funkcję I zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ, Inspektora Wojsk Lądowych oraz dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Służył też jako szef Zarządu P-3 w Sztabie Generalnym, czy Dowódca 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W trakcie misji w Iraku pełnił od lipca 2004 roku funkcję zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Pierwszy awans generalski otrzymał decyzją prezydenta Kaczyńskiego w 2008 roku, drugi – decyzją prezydenta Komorowskiego w 2012 roku, a trzeci decyzją prezydenta Dudy w 2016 roku.

Poprzedni Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Gocuł pełnił swoją funkcję od maja 2013, a w maju 2016 roku został mianowany na kolejną kadencję. Pełnił służbę w Sztabie Generalnym od 2007 roku, w tym od 2010 roku jako pierwszy zastępca Szefa SG WP. Brał udział w przygotowywaniu szczytów NATO w Walii i w Warszawie, jako Szef SG uczestniczył też w posiedzeniach Komitetu Wojskowego NATO. W 2003 roku podczas misji w Iraku pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Pod koniec 2016 roku zdecydował o złożeniu rezygnacji. Był mianowany na stopnie generała brygady i dywizji przez Lecha Kaczyńskiego, a na stopnie generała broni oraz generała – przez Bronisława Komorowskiego.

Stanowisko Dowódcy Operacyjnego RSZ objął gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, wcześniej zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ. Służył też na kierowniczych stanowiskach w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego WP oraz Zespole ds. Nowego Kierowania i Dowodzenia SZ RP. Dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, IX zmianą PKW Afganistan oraz pierwszą Grupą Bojową UE, którą sformował. Na stopień generała brygady został awansowany w 2008 roku przez prezydenta Kaczyńskiego, na stopień generała dywizji przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Poprzedni dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki od maja 2013 roku sprawował funkcję Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, a po reformie dowodzenia od 1 stycznia 2014 roku – Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej dowodził m.in. 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, I zmianą PKW Afganistan i 10 Brygadą Kawalerii Pancernej. W Iraku służył jako szef Oddziału Szkolenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w latach 2003-2004. Awanse na stopnie generała brygady oraz generała dywizji otrzymał w 2006 i 2007 roku od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a stopień generała broni – w 2013 roku od prezydenta Komorowskiego.

Mianowany na stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. Jarosław Mika wcześniej kierował 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Był również zastępcą dowódcy – szefem sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej. W Afganistanie był zastępcą dowódcy Regionu Wschodniego ds. koalicyjnych. W Iraku pełnił służbę w 2007 roku, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji. Awanse generalskie otrzymał w 2011 i w 2014 roku – decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Gen. Różański pełnił służbę jako drugi z kolei Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, a wcześniej dowodził Grupą Organizacyjną DGRSZ. Bezpośrednio przed objęciem funkcji Dowódcy Generalnego gen. Różański sprawował stanowisko radcy-koordynatora w pionie sekretarza stanu w MON. Wcześniej dowodził 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej i 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, uczestniczył w przygotowywaniu wydzielonych kontyngentów tych jednostek do Afganistanu. W Iraku w 2007 roku dowodził Brygadową Grupę Bojową. Na stopień generała brygady został awansowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 roku, generała dywizji – przez Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku, na stopień generała broni – przez Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. 

Nastąpił wzrost liczby żołnierzy z 96 000 w roku 2015 do 106 000 w roku 2017. Powstrzymano falę odejść z armii oficerów i szeregowych. Poprzednie kierownictwo MON prowadziło politykę zmniejszania liczebności polskiej armii. O ile w roku 2015 odeszło o 528 więcej żołnierzy niż planowano (planowano 4 000, odeszło 4528), to w roku 2016 odeszło o 656 mniej niż było zaplanowane (zakładano odejście 5500, a odeszło 4844). Wzrosła liczba oficerów kształconych na wyższych uczelniach, 490 w roku 2015 do 906 w roku 2017. Awansowano ponad 27 000 szeregowych, podoficerów i oficerów w tym 25 generałów.

Katarzyna Jakubowska, Centrum Operacyjne MON

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.