Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Nowa propozycja w przetargu na niemiecką „Wisłę” i „Narew”

Fot. Lockheed Martin
Fot. Lockheed Martin

Koncerny MBDA Deutschland i Lockheed Martin złożyły kolejną ofertę w postępowaniu na dostawę nowej generacji zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dla niemieckich sił zbrojnych. System ten ma zastąpić wykorzystywane obecnie w Niemczech baterie średniego zasięgu Patriot jednocześnie dostarczając nowoczesne zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu.

Koncerny MBDA Deutschland i Lockheed Martin już od kilku lat starają się o zdobycie kontraktu na dostawę dla niemieckich sił zbrojnych zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej IAMD (Integrated Air and Missile Defense). Założona w tym celu spółka joint venture TLVS GmbH zaproponowała kompleks TLVS (niem. Taktisches Luft Verteidigungs System) składający się z wyrzutni rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu PAC-3 MSE, wyrzutni rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu IRIS-T SL, wspólnego systemu dowodzenia i kontroli oraz kompletu sensorów optoelektronicznych i radiolokacyjnych – w tym wielofunkcyjnych radarów kierowania ogniem MFCR.

Dużą część elementów w tym rozwiązaniu zaczerpnięto z wcześniej opracowanego systemu przeciwlotniczego średniego zasięgu MEADS – w tym system zarządzania walką, radar kontroli i kierowania ogniem, radar nadzoru, pojazdy-wyrzutnie oraz rakietę PAC-3 MSE.

Obecnie spółka TKVS złożyła zmodyfikowaną propozycję do biura wsparcia i dostaw sprzętu i technologii wojskowej Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr). Propozycja ta obejmuje rozwój, testowanie, certyfikowanie i dostawę dla niemieckich sił zbrojnych systemu który zabezpieczy zwalczanie celów powietrznych zarówno na średnich, jak i krótkich dystansach. Według przedstawicieli MBDA i Lockheed Martin tylko rozwiązanie TLVS zapewnia takie możliwości w zakresie 360 stopni, mając przy tym otwartą architekturę i zdolność szybkiego adaptowania do ciągle zmieniających się zagrożeń.

„Ponad osiemdziesięciu podwykonawców wesprze program TLVS. W szczytowym momencie realizacji kontraktu, z wdrożenia TLVS skorzysta ponad sześć tysięcy wysoko wykwalifikowanych pracowników, z czego większość w Niemczech. Wykorzystane zostanie szerokie spektrum zdolności przemysłowych obejmujących inżynierię systemów, cyberbezpieczeństwo, cyfryzację, a także najnowocześniejsze radary, systemy optyczne i elektroniczne, w tym od małych i średnich dostawców. Dzięki tym zdolnościom program TLVS zapewni ochronę przed zaawansowanymi i przyszłymi zagrożeniami lotniczymi i rakietowymi. W ostatnich miesiącach poczyniliśmy postępy w dalszym uszczegóławianiu Zintegrowanego Głównego Harmonogramu, odpowiednich specyfikacji oraz symulacji wydajności, aby zmniejszyć ryzyko przyszłej umowy”.

Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland

Złożona obecnie propozycja oznaczona umownie jako TLVS 2020 ma zapewnić ochronę przed szerszym spektrum zagrożeń dzięki dwóm elementom wpływającym na sposób realizowania zadań:

  • ulepszonym sensorom – szczególnie w odniesieniu do zagrożeń na dużych odległościach;
  • nowemu systemowi łączności i zarządzania walką zwiększających interoperacyjność, fuzję danych oraz odporność cybernetyczną.

To właśnie dzięki temu TLVS ma nie tylko zastąpić baterie Patriot, ale wypełnić lukę w systemach niemieckiej obrony powietrznej, które się pojawiły od czasu wprowadzenia tego systemu na uzbrojenie. Ta luka dotyczy najniższej warstwy obrony przeciwlotniczej, której zabezpieczenie zapewniają jedynie nieliczne systemy Stinger/Ozelot. Są one jednak zaliczane jedynie do systemów uzbrojenia przeciwlotniczego bardzo krótkiego zasięgu – VSHORAD (Very Short Range Air Defense).

„Wspierając podstawowe interesy Niemiec w zakresie bezpieczeństwa, Joint Venture TLVS zawarte pomiędzy MBDA Deutschland i Lockheed Martin opiera się na naszym sprawdzonym partnerstwie z Niemcami w celu tworzenia miejsc pracy, dzielenia się wiedzą techniczną i dostarczania możliwości, które przyniosą korzyści przemysłowi po obu stronach Atlantyku. TLVS to już zaprezentowany, nowoczesny system, który może przekształcić niemieckie zdolności obronne i uczynić Niemcy ramowym państwem NATO w dziedzinie obrony powietrznej i przeciwrakietowej”.

Scott Arnold, wiceprezes ds. zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Lockheed Martin Missiles and Fire Control

Dodatkowo po utworzeniu sił szybkiego reagowania pojawił się pilny problem zapewnienia odpowiedniej osłony przed atakiem z powietrza dla jednostek mobilnych. Niemiecka armia nie ma bowiem odpowiedników takich radziecko-rosyjskich systemów przeciwlotniczych jak: Osa, Tor czy Pancyr. Może on zostać dostarczony w ramach oddzielnego programu, ale lukę tą mogłyby wypełnić również opracowane i gotowe do produkowania w Niemczech wersje wysokomobilne zestawów IRIS-T. Jak na razie opóźnienie rozpoczęcia programu IAMD na to nie pozwala.

Propozycja TLVS 2020 to kolejna inicjatywa mająca na celu przyśpieszenie podjęcia decyzji w sprawie nowej generacji, zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Decyzje te były przekładane wielokrotnie, pomimo wyraźnych obietnic ze strony niemieckich władz wojskowych i samego ministerstwa obrony. Konsorcjum TLVS ma nadzieję, że obecna propozycja uruchomi cały proces i doprowadzi wreszcie do uruchomienia produkcji.

Reklama

Komentarze

    Reklama